KHO:lta ratkaisu metsäyhtymän muodostamista koskeneeseen kiistaan

Verottajalla ei oikeuden mukaan ole toimivaltaa päättää metsäyhtymän muodostamisesta erillisellä päätöksellä.

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun metsäyhtymän muodostamista koskevaan kiistaan.

Verohallinto oli vuonna 2022 muodostanut metsätilan yhteisomistuksen perusteella tästä verotusyhtymän. Sille annettiin y-tunnus ja yhtymän tiedot merkittiin yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Asiasta ilmoitettiin yhtymän kahdelle osakkaalle kesäkuussa 2022.

Toinen yhtymän osakkaista vastusti yhtymän muodostamista, jolloin Verohallinto antoi hänen pyynnöstään asiasta erikseen valituskelpoisen päätöksen syyskuussa 2022.

Osakas valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaati yhtymän muodostamista koskevan päätöksen kumoamista. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi osakkaan vaatimuksen.

Osakas valitti tästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Hän vaati Verohallinnon päätöstä metsäyhtymän muodostamisesta kumottavaksi ja lisäksi KHO:ssa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja päätti, että Verohallinnon on poistettava metsäyhtymän perustamista koskeva päätös. Verohallinnolla ei KHO:n mukaan ole laissa osoitettua toimivaltaa ratkaista yhtymän muodostumista erillisellä päätöksellä. Se, miten kyseisellä kiinteistöllä harjoitettua metsätaloutta verotetaan, ratkaistaan vasta verotuksen toimittamisen yhteydessä.

KHO toteaa selvyyden vuoksi, että päätösten kumoaminen ei koske viranomaisaloitteisesti tehtyä metsäyhtymän muodostamista, y-tunnuksen antamista eikä yhtymän tietojen merkitsemistä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Nämä rekisteritekniset toimet jäävät siis voimaan.

Verohallinto määrättiin korvaamaan osakkaan oikeudenkäyntikuluja 270 eurolla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus