Kiinteistökauppias varoittaa epätarkoista metsäarvioista

Epätarkat tiedot tilakauppoja tehtäessä voivat johtaa tuntuviin taloudellisiin menetyksiin.

Myytäviä metsätiloja ei pidä hinnoitella verkosta saatavan metsätiedon perusteella.

”Verkossa tarjolla olevien metsätietojen käyttäjiä ei varoiteta, että epätarkan tiedon käyttäminen tilan arvonmäärityksessä voi johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin”, Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Aula toteaa.

Hän on huolissaan erityisesti metsätilojen myyjien asemasta. Kaupan jälkeen paljastuvat puuston arviointivirheet tulevat harvoin myyjän tietoon.

”Tulevissa hakkuissa puuta voi löytyä reilusti kaupan perusteena ollutta arvioita runsaammin, eikä ostaja varmastikaan kerro siitä myyjälle.”

Aulan tarkoittamista metsätietoja jakavista nettipalveluista tunnetuin on Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi. Myös pankeilla ja muilla toimijoilla voi olla tarjolla valmista tietoa puumääristä ja puustonarvosta.

Metsäkeskuksen metsätiedot tuotetaan laserkeilausaineistoista. Pankkien jakama tieto perustuu satelliittipohjaiseen monilähdeinventointiin.

Metsäkauppa kiihtyy pohjoisessa

Pohjois-Suomessa yli kymmenen hehtaarin metsäkiinteistöjen kaupat lisääntyivät edellisvuoden 482 kaupasta 606 kauppaan, kasvu oli 18 prosenttia. Kaikkiaan viime vuonna omistajaa vaihtoi 60 000 metsähehtaaria.

Ammattilaisten käyttö metsäkiinteistökaupassa on yleistynyt. Pohjois-Suomen Metsämarkkinat LKV välitti viime vuonna 333 metsätilakauppaa, määrä oli yhtiön kaikkien aikojen suurin. Kasvua edellisvuodesta oli 27 prosenttia. Pääosa kaupoista tehtiin Aulan mukaan Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Alueelliset hintaerot ovat tasoittumassa. Yli kymmenen hehtaarin tilojen hehtaarihinnat nousivat Lapissa 15 prosenttia. Samaan aikaan Pohjois-Pohjanmaan metsätilojen hinnat laskivat yhdeksän prosenttia. Kainuussa hinnat pysyivät ennallaan.

Tilojen mediaanihinnat olivat Lapissa 1 062 euroa hehtaarilla, Kainuussa 1 610 euroa ja Pohjois-Pohjanmaalla 1 539 euroa.

Mediaanihinnat eivät sovellu yksittäisen metsäkiinteistön arvon määritykseen, koska tilan arvosta 90 prosenttia muodostuu puuston arvosta, kun tilaan ei liity esimerkiksi tonttiarvoja.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus