Kirjanpainajien parveilu alkoi, tuhoja ei voida vielä varmuudella ennustaa

Parveilun määrässä on alueellista vaihtelua, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Kirjanpainajien parveilu oli alkanut toukokuun loppuun mennessä lähes kaikilla seuranpisteillä Etelä- ja Väli-Suomessa, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan. Talvehtineiden kirjanpainaja-aikuisten parveilu jatkuu kesäkuussa, kun ne etsivät lisääntymiseen sopivia kuusia ja parittelukumppaneita.

Kirjanpainajat lisääntyvät tuoreissa tuulenkaadoissa, heikentyneissä pystypuissa ja kuorellisessa tuoreessa puutavarassa. Varttuneiden kuusikoiden omistajia kehotetaan tarkkailemaan varhaisia merkkejä kirjanpainajasta etenkin sellaisilla alueilla, joilla on aiemmin havaittu kirjanpainajaesiintymiä.

Parveilun määrässä on alueellista vaihtelua. Runsaimpana parveilu alkoi osalla seurantapaikoista Keski-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Pohjoisin seurantapaikka sijaitsee Sotkamossa, siellä parveilu oli vielä vähäistä. Tänä vuonna kirjanpainajien määrää seurataan 42 seurantapisteellä.

Viime vuonna kesä- ja heinäkuu olivat ennätyksellisen lämpimät, jolloin kirjanpainajien ensimmäinen sukupolvi aikuistui nopeasti ja sisarussukupolvikin ehti aikuistua. Lämpötila vaikuttaa voimakkaasti myös alkaneen kesän kirjanpainajatilanteeseen.

”Mitä lämpimämpi kesä on, sitä nopeammin kirjanpainajan jälkeläiset kehittyvät ja sitä todennäköisempää on, että kesällä nähdään kirjanpainajan parveilua sisarsukupolven sekä mahdollisen toisen sukupolven synnyttämiseksi”, kertoo tutkija Tiina Ylioja Luonnonvarakeskuksesta.

Vielä ei kuitenkaan voida varmuudella ennustaa, millaisia tuhoja puustolle on mahdollisesti odotettavissa.

Luonnonvarakeskus hoitaa kirjanpainajan seurantapisteitä yhdessä Suomen metsäkeskuksen ja muiden vapaaehtoisten metsäalan toimijoiden kanssa.

Metsänhoito Metsänhoito