Kone- ja energiayrittäjät: Rahoituksen saanti vaikeutunut ja puun tarjonnassa haasteita

Myös kuljettajapula vaivaa yrityksiä, kyselystä selviää.

Rahoituksen saanti, kuljettajapula ja puun tarjonta ovat energiapuuliiketoiminnan isot haasteet, Koneyrittäjät ry:n ja Bioenergia ry:n jäsenkyselystä selviää. Kyselyyn vastanneiden energiayhtiöiden ja koneyrittäjien mukaan toimintaolosuhteet ovat yleisesti huonontuneet viimeisen viiden vuoden aikana.

Rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat kiristyneet niin energiapuun hankinnassa kuin hankintaan tarvittavien koneiden investoinneissa. Jos puun ostoon ja korjuuseen tai kalustoinvestointeihin ei saa rahoitusta, se haittaa liiketoiminnan kehittämistä etenkin pienyrityksissä. Energiapuu pitäisikin saada vakuuskelpoiseksi tavaraksi, liitot korostavat.

Puun hankintayrityksistä ja loppukäyttäjistä lähes puolet piti rahoitusta haastavana tai erittäin haastavana.

”Rahoituksen saatavuuden ja ehtojen kiristyminen korostaa entisestään urakointi- ja toimitussopimusten merkitystä. Uskottavalla ja riittävän pitkän aikavälin sopimuksella pystytään osoittamaan rahoituksen haussa, että kysyntää energiapuulle ja palveluille riittää”, sanoo Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Tage Fredriksson tiedotteessa.

Myös kuljettajien saatavuudessa on vaikeuksia – koneyrittäjistä jopa 72 prosenttia piti nykytilannetta haastavana tai erittäin haastavana.

”Kuljettajien saatavuusongelma asettaa haastetta niin alan koulutukseen kuin alan työpaikkojen palkkatason ja työolojen kilpailukyvylle”, sanoo Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Ja pulmia oli myös puunhankinnassa. Jopa 90 prosenttia energiantuottajista koki puun tarjonnan haastavaksi tai erittäin haastavaksi. Tähän uusi Metka-järjestelmä saattaa kuitenkin tuoda ensi vuonna helpotusta, Fredriksson arvioi.

Kyselyyn osallistui 32 Bioenergia ry:n ja 53 Koneyrittäjien jäsentä. Vastauksia kerättiin puunhankintayrityksiltä, koneyrittäjiltä, energiantuottajilta ja usean liiketoimintaryhmän yrityksiltä. Suurin osa yrityksistä on toiminut alalla yli 10 vuotta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa