Korjuussa työkyky keskimääräistä heikompaa

Tutkimuksen mukaan puolella metsäkoneyrittäjistä ja konekuljettajista työstä palautuminen on riittämätöntä.

Puunkorjuualalla koettu työkyky on hieman keskimääräistä heikompaa, Tampereen yliopiston tuore tutkimus kertoo. Puolella metsäkoneyrittäjistä ja konekuljettajista työstä palautuminen oli riittämätöntä, mikä on yhteydessä huonoon työkykyyn.

Tutkimuksen mukaan hyvinvointi työssä koettiin kuitenkin kohtalaisen hyväksi.

Henkisestä kuormituksesta on tullut puunkorjuutyössä kuormitustekijä, joka näkyy niin kuljettajien kuin yrittäjien työhyvinvoinnissa. Niinpä henkistä palautumista voidaan pitää yrityksen suorituskyvyn ylläpitämisen kannalta erityisen tärkeänä.

Ennakoiva työkyvyn ja työhyvinvoinnin tuki puunkorjuuyritysten menestystekijänä metsätoimialan rakennemuutoksessa -tutkimuksessa selvitettiin puunkorjuuyrittäjien ja -kuljettajien työkykyä ja työhyvinvointia. Kolmivuotiseen tutkimushankkeeseen osallistui liki 700 yrittäjää ja kuljettajaa, sitä rahoittivat Työsuojelurahasto ja Metsämiesten Säätiö.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut