Kuhmo Oy romahti tappiolle

Uusi sahalinja takkusi, tuotantomäärissä jäätiin.

Sahayhtiö Kuhmo Oy:n viime vuoden liikevaihto supistui edellisvuodesta 23,9 miljoonalla 101,5 miljoonaan euroon. Liiketulos romahti kolme miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun edellisvuonna tulosta oli tullut 24,8 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Tommi Ruha toteaa tuloksen olevan erittäin heikko.

”Sahatavaran kysyntä oli kokonaisuudessaan heikkoa vuonna 2023. Alkuvuoden maltillinen kysynnän kasvu taittui touko-kesäkuussa ja erityisesti vuoden jälkimmäinen puolisko oli kysynnän ja sahatavaran hinnan osalta huono.”

Sivutuotteiden eli sahahakkeen ja kuoren hyvä kysyntä tuki tulosta, mutta sivutuotteidenkin toimituksia rasitti alhainen tuotantomäärä erityisesti vuoden loppupuolella.

”Uuden sahalinja 3:n tuotannon ylösajo ei toteutunut suunnitelmien mukaisesti, ja erityisesti loppuvuodesta jäätiin tavoitteista. Matalan tuotantomäärän johdosta sahatavaratoimitukset olivat suunniteltua alhaisemmat.”

Merkittävä laitosten uudistusohjelma valmistui vuodenvaihteessa ja nyt alkuvuoden aikana on saavutettu suunniteltu tuotannon taso. Vuoden 2023 investoinnit olivat 22,2 miljoonaa euroa.

Tukki liian kallista suhteessa suhdanteeseen

Ruha toteaa, että sahatavaramarkkinat ovat tänä vuonna tasapainottuneet pääosin merkittävien tuotannonrajoitusten johdosta.

”Globaali talouskasvu on edelleen heikkoa ja se näkyy erityisesti rakentamisessa laajasti yhtiön markkina-alueilla.”

Kestävälle talouspolulle pääseminen edellyttää Ruhan mukaan sahatavaran hintojen vahvistumista eikä kustannusten nousulle ole sijaa.

”Raaka-aineen hinta on historiallisen korkealla, ja valitettavasti puunjalostuksen kannalta nykyinen taso on liian kallis näkyvissä olevassa suhdannetilanteessa. ”

Keskipitkällä aikavälillä puutuotteiden markkinanäkymä on edelleen positiivinen ja puutuotteet ovat osaratkaisu ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siirtymässä pois fossiilitaloudesta kohti kestävää huomista, Ruha korostaa.

Puukauppa Puukauppa