Kuitupuun tuonti kasvoi alkuvuonna reippaasti, eniten puuta tuli Virosta

Metsäteollisuuden viennin arvo laski tammi-kesäkuussa 6,3 miljardiin euroon, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää.

Puun tuontimäärä Suomeen kasvoi tammi-kesäkuussa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna kertyi seitsemän prosenttia ja tuontimäärä kipusi 2,9 miljoonaan kuutioon, Luonnonvarakeskuksen ennakkotieto kertoo.

Kaikkien muiden puutavaralajien tuontimäärät olivat edellisvuotta pienempiä paitsi kuitupuun, jonka tuonti kasvoi 42 prosenttia 1,8 miljoonaan kuutioon. Mäntykuitupuuta tuotiin Suomeen kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 507 000 kuutiometriä eli yli 300 000 kuutiometriä enemmän kuin edellisvuoden alkupuoliskolla.

Hakkeen tuonti väheni lähes kolmanneksella 660 000 kuutioon ja tukin viidenneksellä 60 000 kuutioon.

Tuonti jakaantuu käytännössä kolmen maan kesken: eniten puuta – runsas miljoona kuutiota – tuli Virosta, Latviasta tuotiin vajaa 900 000 kuutiota ja Ruotsista noin 700 000 kuutiota.

Suomesta vietiin tammi-kesäkuussa raakapuuta noin miljoona kuutiota, mikä on runsaat 100 000 kuutiota enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten vietiin mäntykuitua.

Sahatavaran vientihinnoissa iso pudotus

Metsäteollisuuden viennin arvo laski tammi-kesäkuussa 6,3 miljardiin euroon. Se on 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kartonki oli merkittävin vientituote 26 prosentin osuudella.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo kutistui lähes kolmanneksella 1,6 miljardiin euroon. Sahatavaran vientimäärä pysyi lähes ennallaan, mutta arvo laski kolmanneksella vientihintojen tultua alaspäin. Vaneria vietiin 17 prosenttia vähemmän, mutta hintojen noustua viennin arvo laski vain viisi prosenttia.

Massa- ja paperiteollisuudessa viennin arvo sen sijaan nousi 4 prosenttia 4,6 miljardiin euroon. Valkaistua sulfaattisellua vietiin reilu kolmannes enemmän ja vientiarvo nousi lähes samassa suhteessa. Aikakauslehti- ja hienopaperin osalta edellisvuoden alkupuoliskoa korkeammat vientihinnat nostivat vientiarvoa vientimäärää enemmän – aikakauslehtipaperissa nousua tuli 18 prosenttia ja hienopaperissa 43 prosenttia. Kartongin vientimäärä ja -arvo olivat viidenneksen edellisvuotta pienempiä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa