Kustannusten nousu jatkui metsäkonealalla, eniten vaikuttaa polttoaineen kallistuminen

Myös korkokustannukset ovat kohonneet reippaasti.

Metsäalan konekustannusten ripeä nousu jatkui tammikuussa. Puunkorjuun urakoinnin kustannukset olivat 15 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten tammikuussa, haketuksessa nousua on liki 17 prosenttia, Koneyrittäjien liitosta kerrotaan.

Kustannusten nousuun on monta syytä. Eniten vaikuttaa polttoaineiden kallistuminen.

”Urakoinnin hintojen tarkistuksissa on keskitytty polttoaineiden hintamuutoksiin ja niiden vaikutukseen urakoinnissa. Polttoaineet ovat edelleen merkittävä kustannustekijä, mutta nyt on huomattava, että lähes kaikki muutkin kustannukset ovat nousseet paljon”, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola tiedotteessa.

Muista kustannuksista eniten on noussut korkokustannus, vuodessa peräti 188 prosenttia. Koneiden huolloissa ja korjauksissa nousua on 17 prosenttia ja siirroissa 10 prosenttia. Koneiden hinnat ovat nousseet vuodessa vajaat 13 prosenttia.

Kustannusindeksejä ylläpitää Tilastokeskus.

”Parin kuukauden päästä vertailukuukausi indeksissä ajoittuu Venäjän aloittaman sodan alkukuukausiin ja silloin indeksin vertailuluku nousee melko korkeaksi. Kustannusten nousuvauhdin voi silloin olettaa merkittävästi laskevan”, Jaakkola kertoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat