Kysely: Metsänomistajat valmiita tekemään enemmän monimuotoisuuden eteen

Suurin osa vastaajista oli jättänyt lehtipuustoa havumetsiin hoitotöiden yhteydessä.

Metsänomistajat pitävät luonnon monimuotoisuutta tärkeänä, kertoo MTK:n teettämä kyselytutkimus. Lähes kaikki ovat valmiita kehittämään omaa toimintaansa ja tekemään enemmän luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Monimuotoisuutta pitävät tärkeänä etenkin alle 55-vuotiaat, Etelä-Suomessa asuvat ja pienehköjen, alle 20 hehtaarin metsätilojen omistajat.

Kyselyn mukaan eniten metsänomistajien monimuotoisuutta edistävään toimintaan vaikuttavat oma halu ja tavoitteet. Toiseksi eniten siihen vaikuttavat metsäsertifioinnin vaatimukset ja kolmanneksi eniten lainsäädäntö. Myös julkisella keskustelulla ja yleisellä mielipiteellä on vaikutusta.

Monimuotoisuutta oli kyselyn mukaan edistetty etenkin puustoa jättämällä. 65 prosenttia vastaajista oli jättänyt lehtipuita havumetsiin metsänhoidon yhteydessä, 55 prosenttia vastaajista oli jättänyt säästöpuita ja lahopuuta. Tekopökkelöitä oli jättänyt 20 prosenttia.

Useimmat olivat sitä mieltä, että nykyiset monimuotoisuuden turvaamiskeinot riittävät. Kolme neljästä katsoi, että vapaaehtoisuus on ensisijainen toimintatapa. Edistämistoimiin toivottiin taloudellisia kannustimia.

Kantar TNS:n toteuttamaan verkkokyselyyn vastasi liki 600 metsänomistajaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat