Kysely: Nuorilla metsänomistajilla monimuotoisemmat arvot

Tapio ja Suomen Metsäyhdistys kehittävät uutta työkalua metsänomistajan metsäsuhteen selvittämiseen.

Alle 40-vuotiaiden metsänomistajien arvoissa korostuvat edellistä sukupolvea useammin taloudellisen tuloksen ohella luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja ympäristöasiat. Nuoret hakevat aktiivisesti metsiin liittyvää tietoa muun muassa metsäammattilaisilta ja alan lehdistä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Tapion ja Suomen Metsäyhdistyksen metsäomistajille teettämän kyselyn perusteella metsien hoitoon kannustavat taloudellisen tuoton lisäksi seuraava sukupolvi, marjametsät, luonnon monimuotoisuus ja hiilensidonta. Marjastaminen ja sienestys ovat edelleen suomalaisen metsäsuhteen kivijalka. Alle 40-vuotiailla mieluisinta tekemistä metsässä ovat retkeily ja luonnon tarkkailu.

Iäkkäämpiä metsänomistajia innostaa metsänhoitoon taloudellisen tuoton lisäksi hyväkuntoisen metsän jättäminen seuraavalle sukupolvelle. Alle 40-vuotiaiden metsänomistajien keskuudessa keskeisimpiä syitä metsänhoitoon ovat marja- ja sienimetsät, luonnon monimuotoisuuden lisääminen, taloudellinen tulos ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

”Uusina metsänomistajina nuorten tiedontarve on suuri. Sen sijaan tarve oppia itse tekemään käytännön metsätöitä on vähäisempi”, toteaa tutkimusjohtaja Reijo Pirttijärvi kyselyn toteuttaneelta Kantarilta.

Suomen Metsäyhdistyksen johtavan asiantuntijan Sirpa Kärkkäisen mukaan alle 40-vuotiaiden vastauksissa voi kuulla muutosta metsäsuhteessa.

”Oman metsän tulevaisuus kiinnostaa, sillä he haluavat syvällistä tietoa ymmärtääkseen alaa. Heitä kiinnostaa metsän kasvatuksen kokonaisuus ja muiden metsänomistajien kokemukset.”

Metsiin liittyvää tietoa halutaan eniten metsäneuvojilta. Lähes yhtä paljon arvostetaan metsään erikoistuneita lehtiä. Naisille tärkeitä olivat verkkopalvelut, joista he löytävät tietoa omasta metsästä. Naiset olivat myös ylipäätään kiinnostuneempia metsäisten palveluiden käyttämisestä.

Kolmannes alle 40-vuotiaista haluaisi palveluita metsän hakkuutavan valintaan. Myös suurmetsätilalliset olivat kiinnostuneita eri hakkuutavoista.

Uusi työväline metsäsuhteen selvittämiseen

Tavoitteiden ja tarpeiden kirjon ymmärtäminen mahdollistaa metsäneuvojan ja metsänomistajan aidon vuorovaikutuksen syntymisen. Tapion ja Suomen Metsäyhdistyksen hankkeessa kehitetään työvälineitä vuoropuhelun tueksi.

”Tällainen muutamaan tarkkaan valittuun kysymykseen perustuva työväline auttaa alkuun, kun metsäammattilainen selvittää uuden asiakkaan palvelutarpeita ja tavoitteita”, kertoo markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Tarja Ollas Tapiosta.

Projektissa tuotettavat aineistot tulevat vapaasti kaikkien saataville ensi syksynä.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut