Kysely: Suhtautuminen metsästykseen on säilynyt myönteisenä

Kielteisesti metsästykseen suhtautui 12 prosenttia kyselyyn vastanneista.

60 prosenttia suomalaisista suhtautuu metsästykseen melko tai erittäin myönteisesti, kertoo Suomen riistakeskuksen Taloustutkimuksella teettämä kysely.

”Erittäin myönteisesti metsästykseen suhtautuvia on neljännes suomalaisista. Kriittisesti suhtautuvien osuus on pysynyt pienenä noin 12 prosentissa, vaikkakin kasvanut hienoisesti”, kertoo viestintäpäällikkö Mikko Sirkiä Suomen riistakeskuksesta.

Myönteisempää suhtautuminen on nuorempien keskuudessa (62 %, 15–44-vuotiaat) ja maantieteellisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa (70 %) sekä Länsi-Suomessa (67 %). Vähiten myönteisesti metsästykseen suhtautuvia on Helsinki-Uusimaa suuralueella (48 %) ja 60–79-vuotiaiden keskuudessa (58 %).

Myös suhtautuminen riistanlihaan on myönteinen. 69 prosenttia kokee riistan olevan eettisintä ja ilmastokestävintä lihaa ja moni (57 %) haluaisi syödä sitä nykyistä enemmän, mutta vain viidennes (20 %) kokee, että riistalihaa on helppo saada.

65 prosenttia vastaajista sanoi tuntevansa metsästäjän ja 12 prosentilla on omaa kokemusta metsästyksestä. Miehistä 46 prosenttia metsästää tai on siitä kiinnostunut. Naisista vastaava osuus on 25 prosenttia.

Vain kahdella prosentilla suomalaisista ei ole kokemusta metsästyksestä, he eivät tunne metsästäjiä eivätkä ole kiinnostunut siitä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset