Liito-oravista ei löytynyt merkkejä, monitoimihallin rakentaminen saa jatkua

Hallinto-oikeus hylkäsi Pirkkolan monitoimihallin rakentamista koskevan valituksen.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Pro Luonto ry:n tekemän valituksen Helsingin Pirkkolan monitoimihallin rakentamisesta. Valitus koski sitä, että Uudenmaan ely-keskus ei ollut kieltänyt hallin rakentamista.

Rakentamiskiellon perusteeksi luontojärjestö esitti alueella olevia lahokaviosammaleen kasvupaikkoja ja sitä, että alueella saattaa olla liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Ely-keskus ei kuitenkaan pitänyt kieltoa tarpeellisena.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ely-keskuksen hankkimalla selvityksellä on voitu varmistaa riittävästi, ettei rakentamisesta aiheudu lahokaviosammaleen säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittämisen tai heikentämisen vaaraa. Saadun selvityksen perusteella alueella ei myöskään ole ilmennyt olevan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Näin ollen ely-keskuksella ei ollut tarvetta ryhtyä luontojärjestön vaatimiin toimiin, ja valitus hylättiin.

Kommentit (1)

  1. metsä-masa

    Ely- Keskus näyttää tekevän asiallista neuvontaa ja päätöksiä.

    Pro Luonto ry näyttää tekevän aloituksia ja ennakointia liian kepein perustein, näillä toimilla viivästytetään hyödyllisten hankkeiden aloitusta ja toteutusta !

Luonto Luonto

Blogit ja Kolumnit

Kuvat