Lappeenrannan biojalostamolla varaudutaan lakkoon, UPM aloittaa yt-neuvottelut

Yt-neuvottelut ovat tarpeen laitoksen turvallisen alasajon varmistamiseksi, yhtiöstä kerrotaan.

UPM aloitaa yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista Lappeenrannan biojalostamolla. Näin varaudutaan mahdolliseen lakkotilanteeseen.

Biojalostamon alasajo on monimutkainen ja pitkä prosessi. Lakosta on ilmoitettava kaksi viikkoa aikaisemmin, mutta kaksi viikkoa ei riitä laitoksen tuotannon turvalliseen keskeyttämiseen, yhtiöstä kerrotaan.

UPM halua varmistaa turvallisen alasajon tilanteessa, jossa yksikkö joutuisi Paperiliiton mahdollisesti julistaman lakon piiriin, eikä biojalostamon turvallisuuden kannalta välttämätöntä miehitystä rajattaisi lakon ulkopuolelle. Paperiliitto on ilmoittanut, ettei se rajaa tässä vaiheessa mitään työtehtäviä mahdollisen lakon ulkopuolelle.

UPM varautuu lomauttamaan työntekijöitään Lappeenrannan biojalostamolla väliaikaisesti enintään 90 päivän ajaksi alkuvuoden 2022 aikana. Lomautukset ovat vaihtoehto tilanteessa, jossa biojalostamon tuotannollinen toiminta on jouduttu keskeyttämään turvallisuuden varmistamiseksi.

Neuvottelut koskevat 47 henkilöä, mahdollisista lomautuksista päätetään, kun yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

UPM:n liiketoiminnot ovat keväästä alkaen pyrkineet neuvotteluihin Paperiliiton ja henkilöstön edustajien kanssa sopiakseen liiketoiminnoittain uudesta työehtosopimuksesta. UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnassa on saatu neuvottelukosketus. Osapuolet ovat tavanneet ja vaihtaneet tietoja neuvottelulähtökohdista, mutta esimerkiksi lakkorajoista ei ole saatu päätöstä.

Kommentit (1)

  1. Panu

    Seuraavaksi voidaan sitten lopettaa tämäkin laitos.

Puukauppa Puukauppa