Liito-oravatiedot päivitetty Metsään.fi-palveluun, mukana vain viranomaisten vahvistamat tiedot

Liito-orava on suojeltu, vaikka tietoa sen esiintymisestä viranomaisilla ei olisikaan, ely-keskus muistuttaa.

Suomen metsäkeskuksen ylläpitämään Metsään.fi-palveluun on päivitetty ajantasaiset liito-oravatiedot. Palvelusta löytyy vain viranomaisten vahvistamat liito-oravatiedot.

Metsänomistajan ja hakkuuoikeuden haltijan vastuulla on varmistaa, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei hävitetä eikä heikennetä. Metsäkeskus lähettää tiedossaan olevien liito-oravan levähdys- ja lisääntymispaikkojen läheisyyteen osuvista metsänkäyttöilmoituksista tiedon maanomistajalle, tiedossaan olevalle hakkuuoikeuden haltijalle sekä ely-keskukselle.

Metsänomistaja voi myös itse tarkistaa Metsään.fistä, onko tilalle merkitty liito-oravahavaintoja.

Metsäkeskus saa liito-orava-aineistot Lajitietokeskukselta. Niissä ei kuitenkaan ole välttämättä kaikki liito-oravakohteet mukana.

”Jos maastossa havaitaan liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka, vaikuttaa se metsänkäyttöön. Liito-orava on suojeltu, vaikka viranomaisella ei olisi tietoa sen esiintymisestä. Viime kädessä vastuu on hakkuuoikeuden haltijalla”, toteaa projektipäällikkö Susanna Rokkanen Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta tiedotteessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Artikkelit

Kuvat