Lisätietoa riistametsänhoidosta kiinnostuneille

Metsään.fi-palveluun lisätään tietoja etenkin metsäkanalinnuille sopivista kohteista, minkä toivotaan lisäävään kiinnostusta riistametsänhoitoon ja siten kehittävän talousmetsiä kanalintujen elinympäristönä.

Metsäkeskuksen ylläpitämään Metsään.fi-palveluun lisätään tietoja pienriistalle, erityisesti metsäkanalinnuille, soveltuvista metsäalueista. Hilaruututasolle (eli 16 metriä x 16 metriä) tuotettu aineisto siirretään palveluun kesäkuussa. Aluksi julkaistaan vain pilottialueiden – Porin, Kuopion, Pudasjärven ja Sodankylän – tiedot.

Aineisto osoittaa ne alueet, jotka soveltuvat metsäkanalinnuille ja muulle riistalle. Välttämättä kanalintuja näillä alueilla ei siis kuitenkaan ole.

Pohjana on tieto metsäkanalintujen elinympäristöistä, joten riittävän varttuneet ja puustoltaan monimuotoiset, kerroksellisrakenteiset ja monilajiset metsät korostuvat. Riista-alueiden määrä painottuu Etelä- ja Itä-Suomeen.

Toiveena on, että tieto riistalle sopivista elinympäristöistä lisäisi maanomistajien kiinnostusta riistametsänhoitoon. Sen yleistymisen myötä talousmetsien laatu metsäkanalintujen elinympäristönä paranisi.

”Aineisto on talousmetsien ympäristötietoa, jolla kannustetaan riistametsänhoitoon. Sitä ei käytetä metsien suojelualueiden suunnitteluun eikä se velvoita maanomistajaa mihinkään”, Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Mikko Kesälä toteaa.

Riistakohteet on tuotettu Suomen riistakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishankkeessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Blogit ja Kolumnit

Kuvat