Luonnon vaaliminen kiinnostaa metsänomistajia

Metsäammattilaisiin ja muihin metsänomistajiin luotetaan myös suojeluasioissa.

Metsänomistajille tehdyn kyselytutkimuksen vastaajista 23 prosenttia osoittautui suojelumyönteisiksi. 43 prosenttia ei ole kiinnostunut suojelusta lainkaan ja 34 prosenttia sijoittuu ääriryhmien väliin. Ehdollisesti suojeluun suhtautuva kolmannes tunsi hyvin vapaaehtoisen suojeluohjelma Metson ja oli siitä kiinnostunut.

”On tärkeätä, että metsäomistajille kerrotaan suojelun vaihtoehdoista ja keinoista ottaa luonnon monimuotoisuus huomioon”, sanoi tutkija Terhi Koskela Luonnonvarakeskuksesta. Hän esitteli alustavia tuloksia väitöskirjatyöstään eilen kansainvälisessä konferenssissa Vaasassa.

Koskela on ollut mukana Metso-ohjelmassa jo sen kokeiluvaiheessa 2000-luvun alussa. Hänen mukaansa Metson ansiosta on tapahtunut iso muutos metsien suojeluun liittyvissä asenteissa.

”Metsänomistajat eivät enää pelkää suojelua. Ohjelmaan tarjotaan enemmän kohteita kuin sen toteuttamiseen on rahaa.”

Kyselytutkimukseen vastanneista metsänomistajista 66 prosenttia sanoi tuntevansa Metso-ohjelman.

Virkistys on tärkeää

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Heimo Karppisen mukaan kyselytutkimus osoittaa, että metsänomistajat luottavat myös suojeluasioissa metsäammattilaisiin ja muihin metsänomistajiin. Päätökset he haluavat tehdä itse.

”Omistajan oikeudet ja päätösvalta ovat kaikille metsänomistajille tärkeitä arvoja”, hän kertoi.

Metsänomistajat nauttivat oman metsän tarjoamista virkistysmahdollisuuksista. Useimmat mainitsivat mieluisina mahdollisuuden poimia sieniä ja marjoja sekä tehdä metsätöitä.

Vaasassa on koolla noin 70 yksityismetsätalouden tutkijaa 18 eri maasta. Itä-Suomen, Helsingin ja Vaasan yliopistojen järjestämässä tilaisuudessa pohditaan muun muassa metsänomistajien kaupungistumista, joka on ajankohtainen ilmiö eri puolilla maailmaa. Konferenssi päättyy keskiviikkona.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Blogit ja Kolumnit