Luke: Hakkuutaso pitää, kantohinnat laskevat

Metsäteollisuus palaa normaalimpaan kannattavuuteen huippuvuoden jälkeen.

Luonnonvarakeskuksen juuri julkaistu metsäsektorin suhdannekatsaus ennustaa ensi vuodelle tämän vuoden tasoisia hakkuita, mutta alemmilla kantohinnoilla.

Havutukkien keskimääräiset kantohinnat laskevat 4–7 prosenttia sahatavaran alenevien hintojen perässä. Sellun hinnan heikentyminen laskee kuitupuiden kantohintoja 3–4 prosenttia.

Luke on ennusteessaan pessimistisempi kuin Pellervon Taloustutkimus, joka ennusti hiljattain kantohintoihin 1-3 prosentin nousua.

Koronasuhdanteen tasaantumisesta huolimatta hakkuutasoa ylläpitävät aiemmin ostettujen pystyvarantojen korjuut, sahateollisuuden kapasiteetin kasvu ja Venäjän-puun tuonnin väheneminen.

Venäjän korkeat vientitullit lopettavat pyöreän havupuun tuonnin ensi vuoden alusta alkaen. Myös koivukuitupuun tuonti Suomeen vähenee.

Kuluvana vuonna sekä sellun, kartongin että sahatavaran kannattavuus on ollut poikkeuksellisen, osin jopa ennätyksellisen kannattavaa, mutta toisaalta paperintuotannon kannattavuus on kyntänyt syvemmällä kuin vuosikymmeniin.

Ensi vuonna lopputuotteiden hinnat laskevat ja kustannusinflaatio nostaa päätään, joten yhtä hyviin tuloksiin ei ylletä. Paperipuolen ahdinko jatkuu.

Metsähakkeen käyttömäärän Luke odottaa lisääntyvän ensi vuonna 4–5 prosenttia. Energiaturpeen alasajo kasvattaa metsähakkeen käyttöä merkittävästi lähivuosina. Päästöoikeuden hinta on korkeammalla kuin koskaan, mikä tekee turpeen ja kivihiilen energiakäytöstä kallista ja kiihdyttää niistä luopumista.

Puukauppa Puukauppa

Artikkelit

Kuvat