Luke: Hirvikanta laskenut viime vuodesta kymmeneksen

38 hirvitalousalueella kanta osuu tavoitteeseen, 17:llä tavoite ylittyy ja neljällä alittuu.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen arvion mukaan hirvikannan koko syksyn jahdin jälkeen oli noin 82 100 hirveä. Edelliseen vuoteen verrattuna hirvikanta on näin pienentynyt 10,6 prosenttia.

Suurimmat hirvitiheydet eli vähintään 3,5 hirveä tuhannella hehtaarilla olivat eteläisellä ja lounaisella rannikolla, Pohjanlahden rannikolla Vaasan eteläpuolella sekä Kaakkois-Suomessa.

Pieniä hirvitiheyksiä, alle 2,5 hirveä tuhannella hehtaarilla, oli etenkin Lapissa. Lapin eteläpuolella hirvitiheydet vaihtelivat pääosin välillä 2,5 – 3,5 hirveä tuhannella hehtaarilla

Yhteensä 38 hirvitalousalueella arvioitu tiheys sijoittuu alueellisen riistaneuvoston kannalle asettamaan tiheystavoiteväliin. 17 hirvitalousalueella raja ylittyy ja neljällä hirvitalousalueella alittuu.

Alueet, joilla aikuiskannan sukupuolten lukusuhde oli korkeintaan 1,5 lehmää sonnia kohden, olivat Lounais- ja Etelä-Suomessa, Pohjanmaan rannikolla Vaasan etelä- ja pohjoispuolella, Itä-Suomessa ja Lapissa. Vasatuotto on pienenemässä monilla alueilla Lapissa.

Suomen hirvikannan koko ja rakenne arvioitiin hirvitalousalueittain, ja arvioinnissa käytettiin Oma riista -palvelussa syksyn hirvijahdin aikana ilmoitettuja tietoja.

Kannanarviot on tehty Luken kannanarviomallilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat