Luke: Kierrätyslannoitteiden käyttö metsässä tulisi sallia

Kiertotalouden biomassoista voidaan valmistaa lannoitteita myös metsäkäyttöön.

Luonnonvarakeskus (Luke) suosittelee orgaanisten kierrätyslannoitteiden käytön sallimista metsissä. Maataloudessa orgaaniset kierrätyslannoitteet ovat jo arkipäivää, mutta metsissä niiden käyttö ei ole vielä sallittua.

Kiertotalouden biomassoista voidaan valmistaa lannoitteita myös metsätalouden käyttöön: kierrätyslannoitteiden käyttö lisäisi metsien kasvua, edistäisi ravinteiden kierrätystä ja orgaanisten sivuvirtojen hyödyntämistä osana kiertotaloutta.

Asia on ajankohtainen, sillä kansallinen lannoitevalmistusasetus päivitetään ensi vuonna. Luken Policy Brief -julkaisussa korostetaan, että lainsäädännöllä on varmistettava, että sallitut tuotteet ovat turvallisia ja käyttökohteeseen sopivia eikä niistä aiheudu ympäristöhaittoja. Lisäksi levitysmäärille tulee asettaa rajat myös metsäkäytössä.

Maatalouskäytön kokemukset avuksi

Kierrätyslannoitteiden maatalouskäytöstä saadut kokemukset ovat osin sovellettavissa metsäkäyttöön. Haitta-aineiden riskeistä metsässä tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta.

Luken mukaan metsäkäyttöön tehdyissä lannoitteissa kannattaa hyödyntää raaka-aineita, jotka ovat hidasliukoisia. Näin edistetään raaka-aineiden ja ravinteiden tehokasta hyödyntämistä, optimoidaan lannoitusvaikutus ja minimoidaan ravinnehuuhtoumien riski.

”Ravinteiden hidasliukoisuus ei maataloudessa ole toivottu ominaisuus, joten tällaisia kierrätyslannoitevalmisteita voisi suunnata metsälannoitukseen. Näin optimoidaan lannoitusvaikutus metsässä ja minimoidaan ravinnehuuhtoutumien riski”, kertoo Luken tutkija Satu Ervasti tiedotteessa.

Orgaanisten kierrätyslannoitteiden raaka-aineita ovat esimerkiksi lanta, yhdyskuntien biojätteet, metsäteollisuuden lietteet ja sivuvirrat sekä elintarviketeollisuuden biohajoavat sivuvirrat.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito