Taimikonhoidossa pudotusta viime vuonna, istutuksessa ja maanmuokkauksessa pientä nousua

Panostukset metsänhoitoon laskivat viime vuonna reaalisesti liki viidenneksen edellisvuodesta, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää.

Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytettiin viime vuonna yhteensä 243 miljoonaa euroa, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää. Se on nimellisesti 9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna ja reaalisesti peräti 17 prosenttia vähemmän.

Taimikoiden hoidon ja nuoren metsän kunnostuksen pinta-ala väheni 11 prosentilla 170 000 hehtaariin. Siitä taimikonhoitoa tai taimikonvarhaishoitoa oli 132 000 hehtaaria ja loput nuoren metsän kunnostusta, laskua oli molemmissa. Taimikonhoidossa konetyön osuus oli runsas prosentti, noin 1 500 hehtaaria. Määrä kasvoi edellisvuodesta runsaat 400 hehtaaria.

Metsänviljely lisääntyi aavistuksen ja viljelyn pinta-ala kohosi 96 000 hehtaariin. Istutusta siitä oli 77 prosenttia ja loput kylvöä. Istutusala kasvoi runsaalla 2 000 hehtaarilla edellisvuodesta, kylvöala kutistui vajaalla 2 000 hehtaarilla. Istutustöistä pääosa tehtiin käsin, konekylvön osuus oli vajaa prosentti.

Myös maanmuokkaus oli kasvussa. Mätästysala nousi 69 000 hehtaariin ja laikutus liki 9 000 hehtaariin. Äestysala tosin supistui 14 000 hehtaariin.

Metsäteitä rakennettiin ja perusparannettiin yhteensä 2 100 kilometriä, siinä laskua noin 16 prosenttia. Ojien kunnostuksen määrä väheni noin 3 000 kilometriin.

Tilasto sisältää yksityisten metsänomistajien, yhtiöiden ja valtion metsissä tehdyt työt. Siitä puuttuvat yksityisten metsänomistajien omissa metsissään täysin omatoimisesti tekemät työt, sillä ne eivät välity tilastoon metsäpalveluja tarjoavilta yrityksiltä kerätystä aineistosta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito