Luke kokosi ennätyksellisen metsävuoden 2018 tilastot kirjaksi

Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja on vapaasti saatavilla verkossa.

Luonnonvarakeskus (Luke) on koonnut luonnonvara-alaa koskevaa tilastotietoa taas yksiin kansiin ja julkaissut Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirjan 2019. Nimestä huolimatta mukana on lähinnä vuoden 2018 tilastoja.

Julkaisussa on niin maataloutta, metsää kuin riista- ja kalataloutta koskevia tilastoja. Metsävuosi 2018 oli sikäli mielenkiintoinen, että huippusuhdanne nosti hakkuut ennätystasolle 69 miljoonaan kuutioon. Kun runkopuuta korjattiin energiaksi 9 miljoonaa kuutiota, kohosi hakkuukertymä 78 miljoonaan kuutioon.

Metsätalouden kannattavuus parani: bruttokantorahatulot nousivat 2,7 miljardiin euroon, reaalisesti 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuosi 2007 on silti edelleen ykkönen kantorahatulojen suhteen.

Suomessa käytettiin raakapuuta ennätysmäärä – 84 miljoonaa kuutiota. Siitä pääosa – 74 miljoonaa kuutiota – kului metsäteollisuudessa. Teollisuuden käyttämästä puusta 88 prosenttia oli kotimaista.

Metsäteollisuuden liikevaihto nousi huippuvuonna 33 miljardiin euroon, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Työllisiä metsäsektorilla oli 62 000, kuusi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Vuosikirja on verkossa vapaasti saatavilla, mutta siitä voi tilata myös maksullisen painetun version. Sähköisen kirjan sisällöstä on suorat linkitykset Luken tilastoverkkopalveluun ja tilastotietokantaan. Linkkien kautta lukija pääsee tarkastelemaan tilastosivujen kaikkia tietoja sekä kuvioiden taustalla olevaa, jatkuvasti päivittyvää numerodataa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat