Luke päivitti vertailutason laskentaa, Lulucf-vaje kutistui

Tämä antaa paremman kuvan siitä, missä mennään, erikoistutkija Antti Mutanen kertoo.

Luonnonvarakeskus (Luke) on korjannut metsien vertailutason laskentaa. Teknisen korjauksen jälkeen vertailutaso on -14,84 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia puutuotteiden kanssa, mikä on lähes 9 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vähemmän kuin aiemmin. Vertailutaso kuvastaa metsän nettonielun kehitystä.

Vertailutason päivitys ei vaikuta Luken mukaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteeseen, koska se ei muuta kasvihuonekaasuinventaariossa raportoitua metsien nettonieluarviota. Niinpä haaste hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa säilyy ennallaan.

Sen sijaan Lulucf-velvoitteen suhteen tilanne muuttui. Aiemmin Luke arvioi, että jos velvoitekaudella 2021–2025 metsänielu on yhteensä 50–100 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja muiden luokkien päästöt pysyvät nykytasolla, joudutaan niin sanotun metsäjouston ja Suomen erillisjouston käytön lisäksi hankkimaan 50–80 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnin edestä päästöyksiköitä muilta jäsenmailta tai kompensoimaan ne taakanjakosektorin yksiköillä. Korjauksen jälkeen arvioitu vaje kutistui 10–40 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonniin.

”Tämä antaa paremman kuvan siitä, missä mennään. Aiempi arvio oli vähän kuin olisi porkkanoita ja perunoita verrannut”, erikoistutkija Antti Mutanen Lukesta kertoo.

Laskentamenetelmät muuttuneet

Vertailutason korjaus tehtiin laskentatapojen muutoksen takia. Kun vertailutasoa laskettiin vuosina 2018–2020, kasvihuonekaasuinventaarion laskentamenetelmät poikkesivat osin nykyisistä laskentamenetelmistä. Niinpä nykyisillä menetelmillä laskettuja inventaarion tuloksia ei ollut mielekästä verrata vertailutasoon.

Nyt tehdyssä teknisessä korjauksessa vertailutaso on päivitetty inventaarion nykyisillä menetelmillä. Näin voidaan taas seurata, miten inventaariotuloksissa raportoitu metsänielu kehittyy suhteessa vertailutasoon.

Päivitetty vertailutaso ei ole lopullinen, Lukesta muistutetaan. Tekninen korjaus lasketaan uudelleen aina, kun kasvihuonekaasuinventaariolaskennassa tehdään merkittävää menetelmäkehitystä.

Mutasen mukaan vertailutason laskenta on ollut työlästä. Vertailutasojen käytöstä onkin päätetty luopua vuosien 2026–2030 tavoitteiden ja velvoitteiden seurannassa.

Lisätty Antti Mutasen kommentit klo 10.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat