Luke tutki Venäjän Karjalan puita drooneilla

Näköyhteyden ulkopuolella toimiva drooni mahdollistaa suurten alueiden kartoituksen yhden senttimetrin tarkkuudella.

Luonnonvarakeskus (Luke) on testannut Venäjällä, Karjalan tasavallassa pienoiskopteria eli droonia puukohtaisessa inventoinnissa. Droonia käytettiin 18 000 hehtaarin alueen kuvauksiin neljän päivän aikana.

Luken mukaan näköyhteyden ulkopuolella toimiva drooni (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS) mahdollistaa suurten alueiden kartoituksen nopeasti ja tarkasti, yhden senttimetrin pikselitarkkuudella.

”BVLOS muuttaa markkinoita kaupallisille droonien käyttäjille tarjoamalla edullisemman vaihtoehdon nykyisille menetelmille, kuten lentokoneille ja helikoptereille. Suhteellisen alhainen ihmistyön tarve alentaa kustannuksia, ratkaistavaksi jäävät säätelyyn ja datan prosessointiin liittyvät kysymykset”, toteaa erikoistutkija Eugene Lopatin Lukesta.

Luken projektissa kartoitettiin yhteensä 13 652 458 puuta. Jokaisesta puusta määritettiin pituus, läpimitta, puulaji ja ikä.

Drooneilla on paljon käyttöä Venäjällä, mutta myös Suomessa. Drooneja voitaisiin hyödyntää metsien inventoinnissa sekä metsäoperaatioiden parantamisessa, esimerkiksi taimikonhoitotarpeen määrityksessä, metsänuudistamistulosten arvioinnissa, yksittäisten puiden kasvun ja rungon laadun seurannassa sekä taimien toimitusten ja kylvön seurannassa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut