Luken suhdannekatsaus: Ensi vuonna pikkuisen parempaa

Tuotannon kasvu ja raakapuuniukkuus hillitsevät kantohintojen laskua.

Metsäteollisuus on kärvistellyt moninaisissa vaikeuksissa kahden huippuvuoden jälkeen. Luken suhdannekatsaus ennakoi kuitenkin, että ensi vuonna kysyntä jo hieman piristyy.

Sahatavaramarkkinoiden heikko tilanne jatkuu, mutta elpyminen voi alkaa Euroopan tärkeillä vientimarkkinoilla ensi vuoden loppupuoliskolla, Luke ennakoi.

Kokonaisuudessaan Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin ennustetaan vahvistuvan vain hieman kuluvasta vuodesta. Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan odotetaan jäävän ensi vuonna neljä prosenttia kuluvaa vuotta alhaisemmaksi.

Vanerin tuotannon ja viennin Luke ennustaa pysyvän kuluvan vuoden tasolla ja keskimääräisen vientihinnan laskevan kahdeksan prosenttia.

Kuiduttavalla puolella määrällisesti parempaa

Kartongin tuotannossa ja viennissä on luvassa neljän prosentin kasvuvuosi. Kartongin vientihintojen Luke näkee kääntyvän ensi vuonna nousuun, mutta viennin keskihinta laskee kuluvasta vuodesta kuusi prosenttia.

Vaisu talouskasvu pitää paperin kysynnän heikkona myös ensi vuonna, vaikka Luken mukaan tilanne jossain määrin normalisoituu tämän vuoden pudotuksesta ja Suomen tuotanto- ja vientimäärät kasvavat pari prosenttia. Keskimääräinen vientihinta jatkaa laskuaan, ensi vuonna jopa yli 13 prosentilla.

Sellun vienti kasvaa ensi vuonna suuremman tuotantokapasiteetin ansiosta vielä kuluvaakin vuotta nopeammin, vaikka talouskasvun heikkous tärkeillä markkina-alueilla pitää sellun kysynnän viime vuosia vaisumpana. Sellun keskimääräiset vientihinnat laskevat kuitenkin sekä tänä että ensi vuonna.

Vain koivutukki nousee

Metsäteollisuuden tuotannon kasvu ja raakapuuniukkuus hillitsevät kantohintojen laskua ensi vuonna, mutta Luke ennustaa nousua vain koivutukille.

Mänty- ja kuusitukkien kantohinnat alenevat neljä prosenttia sahatavaran hintojen perässä. Vaneriin käytettävän koivutukin kantohinta nousee viisi prosenttia.

Sellun, kartongin ja paperin tuotannon kasvu lisää kuitupuuta tuottavia harvennushakkuita. Korjuukustannusten kasvaessa kuitupuiden keskimääräiset kantohinnat laskevat 0–2 prosenttia.

Raakapuun tuonnin Luke ennustaa nousevan kymmenyksellä 5,4 miljoonaan kuutiometriin.

Metsähakkeen käyttö nousee edelleen hieman ja laitoshinnan ennakoidaan nousevan tätä vuotta vaisummin, mutta kuitenkin 2-5 prosenttia.

Lue lisää: Metsäsektorin suhdannekatsaus 2023-2024

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat