Metsäkeskus: Luonnonhoito tarjoaa koneyrittäjille enemmän mahdollisuuksia lähivuosina

Tarvetta on niin kuljettajille, kalustolle kuin suunnittelijoillekin, Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksessa arvioidaan.

Osaaville metsäkoneenkujettajille on tulevaisuudessa hyvin töitä tarjolla, Metsäkeskuksen katsauksessa arvioidaan. (Kuva: Suomen metsäkeskus)
Osaaville metsäkoneenkujettajille on tulevaisuudessa hyvin töitä tarjolla, Metsäkeskuksen katsauksessa arvioidaan. (Kuva: Suomen metsäkeskus)

Erilaiset luonnonhoitotyöt voivat työllistää koneyrittäjiä enenevässä määrin tulevaisuudessa, Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksessa todetaan. Kysyntää ennakoidaan niin kuljettajille, sopivalle kalustolle kuin suunnitteluosaamiselle. Monella metsäurakoitsijalla tai turvealan yrittäjällä luonnonhoitoon sopivaa kalustoa voi tosin olla jo valmiina, katsauksessa arvioidaan.

Luonnonhoitotöiden kasvun taustalla ovat EU:sta tulevat velvoitteet sekä Metso- ja Helmi-ohjelmat. Esimerkiksi Helmi-ohjelman tavoitteisiin on kirjattu toteuttaa yli 59 000 hehtaaria soiden ennallistamista vuoteen 2030 mennessä.

On arvioitu, että luonnonhoitotöitä tekevien yritysten määrä pitäisi lähivuosina lähes kaksinkertaistaa, jotta tavoitteisiin päästään.

”Kaikkia meitä tarvittaisiin enemmän: suunnittelijoita, työnjohtajia, hankehallinnoitsijoita, traktori-, metsäkoneen- ja kaivinkoneen kuljettajia, ihan kaikista osaavista tekijöistä on oikeastaan pulaa, Vesistö- ja luontokunnostus Janne Raassinan yrittäjä Janne Raassina toteaa katsauksessa.

Konetyö entistä vaativampaa

Vaikka töitä näyttäisi olevan tulevaisuudessa hyvin tarjolla, tekijöistä voi tulla pula. Metsäkoneenkuljettajia valmistuu vuosittain noin 400, mutta noin puolet kuljettajista siirtyy muihin tehtäviin muutaman vuoden kuluttua valmistumisesta. Kaikkiaan puunkorjuussa työskentelee noin 6 500 metsäkoneenkuljettajaa.

Kuljettajien työn vaatimukset ovat viime vuosina kasvaneet. Luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristön hyvinvointiin liittyvät vaatimukset kuljettajille lisääntyvät koko ajan lainsäädännön, metsänhoidon suositusten ja sertifioinnin kriteerien kautta.

”Myös metsänomistajat vaativat entistä monipuolisempia hakkuita metsissään. Esimerkiksi peitteistä metsänkäsittelyä toivotaan aiempaa enemmän, ja se edellyttää kuljettajilta ja metsäoppilaitosten opettajilta taitojen päivittämistä”, sanoo yrityspalvelujen päällikkö Marko Ämmälä Metsäkeskuksesta.

Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsaukset valottavat yritysten toimintaympäristöä eri liiketoiminta-aloilla ja antavat käytännön vinkkejä yrittäjille liiketoiminnan kasvuun ja kehittämiseen. Katsaus julkaistiin tänään tiistaina.

Kommentit (1)

  1. suorittava porras

    En tuhlaisi rahaa moiseen hömpötykseen . Luonto hoitaa homman ilmaiseksi . Vähät miehet ja koneet tarvitaan oikeaan tuottavaan työhön.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat