Lulucf:stä alustava sopu, Suomen erillisjousto säilyi

Lulucf-asetus määrittelee, miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsien päästöt ja nielut sisällytetään EU:n ilmastotavoitteisiin.

Komission Lulucf-esityksestä on päästy kolmikantaneuvotteluissa alustavaan sopuun, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan. Sopu on alustava, kunnes virallinen hyväksyntä on tehty.

Lulucf-asetus määrittelee, miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsien päästöt ja nielut sisällytetään EU:n ilmastotavoitteisiin. Sen tavoitteena on ohjata EU:n jäsenvaltioita vahvistamaan hiilinielujaan ja vähentämään maankäyttösektorin päästöjä.

”Kansallisesti meille oli todella tärkeää säilyttää Suomelle edellisissä Lulucf-neuvotteluissa kovalla työllä saavutettu erillisjousto. Ilmastokestävä metsätalous edellyttää kestävää ja aktiivista metsien käyttöä ja hoitoa, eikä uusiutuvan puuraaka-aineen tuottajamaita tulisi rangaista”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Säännöstä Suomelle kaudelle 2021–2025 sovitusta erillisjoustosta selkiytettiin neuvotteluissa. Neuvotteluissa olivat mukana jäsenmaita edustava neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio.

Lulucf-asetuksen toteutus oli jaettu komission alkuperäisessä esityksessä kolmeen viisivuotiskauteen: 2021–2025, 2026–2030 ja 2031–2035. Ensimmäinen kausi 2021–2025 on jo käynnissä. Sen suhteen pysytään jo aiemmin sovitussa, nykyisen asetuksen mukaisessa laskentajärjestelmässä.

Kaudella 2026–2030 tarkastelu pohjautuu Lulucf-sektorin raportoituihin kasvihuonekaasutietoihin. Lisäksi sovittiin, että jäsenmaiden tulisi sitoutua poistamaan ilmakehästä päästöt huomioonottaen yhteensä -310 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2030.

Jäsenvaltioiden velvoitteet vuodelle 2030 jäivät lisäksi kompromissiesityksessä saman suuruisiksi kuin komission esityksessä, eli Suomen tavoite säilyi -17,8 miljoonassa hiilidioksidiekvivalenttitonnissa.

Taimikoiden hoitoa lisättävä

Lulucf-asetuksen tavoitteeseen pääseminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä koko maankäyttösektorilla, Metsäteollisuus ry katsoo. Metsien osalta on tärkeää panostaa metsien kasvukunnon lisäämiseen esimerkiksi toteuttamalla metsänhoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti ja hoitamalla hoitorästit.

”Metsissä taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa on lisättävä ja metsien ravinnetaloutta parannettava. Oikein ajoitetut metsänhoitotoimenpiteet ovat tärkeässä roolissa myös nieluja pienentävien metsätuhojen ennaltaehkäisyssä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki.

Metsäteollisuus ry:n kanta lisätty 17.05

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito