Hakkuutähteille uutta käyttöä, väylärakentaja kaavailee useita biohiililaitoksia Suomeen

Biohiiltä voidaan käyttää esimerkiksi kasvualustoina, maan parantamiseen ja veden puhdistamiseen.

Ensimmäinen biohiilen tuotantoerä on viety Ruotsiin. Biohiiltä käytetään Ruotsissa E4-tien työmaalla osana kasvualustaa. (Kuva GRK)

Väylärakentaja GRK aikoo rakentaa useita biohiililaitoksia vuoteen 2025 mennessä Suomeen, Ruotsiin ja Viroon. Tavoitteena on noin 20 miljoonan euron investoinnit vähintään viiteen laitokseen. Investointien pääpaino on Suomessa

GRK on koekäyttänyt uutta biohiililaitostaan Oulun liepeillä kesän 2022 ajan. Laitos on täydessä toiminnassa vuoteen 2023 mennessä.

”Olemme kartoittaneet Suomessa seuraavien laitosten rakennuspaikkoja, joten meillä on mahdollisuus aloittaa seuraavien laitosten rakentaminen nopealla aikataululla”, liiketoiminnan kehitysjohtaja Riina Rantsi GRK:lta sanoo.

Se, mihin laitokset tulevat, riippuu paljon muun muassa ympäristöluvista ja raaka-aineen saatavuudesta.

Hakkuutähteet käyttöön

Biohiilen raaka-aineena käytetään kasviperäistä biomassaa, tällä hetkellä lähinnä neitseellistä puuainesta. GRK:n suunnitelmissa on alkuun käyttää esimerkiksi metsiin jääviä hakkuutähteitä, ei siis esimerkiksi perinteistä energiapuuta eikä kuitupuuta.

Tähteiden korjuuta metsistä on jo viritelty yhdessä metsänhoitoyhdistysten kanssa. Jokin hinta hakkuutähteelläkin on, mutta sen suuruutta ei Rantsi vielä osannut tarkemmin arvioida.

Yksi biohiilen tuotantolinja tarvitsee raaka-ainetta noin 15 000 tonnia vuodessa.

Jatkossa tuotantoon voidaan käyttää myös metsäteollisuuden sivuvirtoja, lietettä tai esimerkiksi hevosen lantaa.

Monta käyttötarkoitusta

Tuotantotavoite vuoteen 2025 mennessä on 20 000 tonnia biohiiltä. Tarkoitus on valmistaa biohiiltä niin paljon, että sitä voidaan oman käytön lisäksi myydä muille käyttäjille, mahdollisesti jopa vientiin.

Omissa infrahankkeissaan GRK pystyy käyttämään biohiiltä esimerkiksi kasvualustoina, maan parantamiseen ja veden puhdistamiseen. Työmaille saadaan tätä kautta vähäpäästöisiä tai jopa kokonaan hiilinegatiivisia tuotteita.

”Biohiiltä voi käyttää moneen tarkoitukseen. Tutkimme myös, voiko biohiiltä käyttää asfaltissa tehostamassa bitumia tai betonin raaka-aineena. Molemmissa käyttökohteissa se voisi kompensoida jopa kaikki päästöt, mitä muuten tuotannosta syntyy”, Rantsi kertoo.

Biohiili tuotetaan pyrolyysiprosessilla, jossa orgaaninen materiaali kuumennetaan korkeaan lämpötilaan vähähappisessa ympäristössä. Samalla sidotaan hiilidioksidipäästöjä ja estetään metaanipäästöjä, joita maatuvasta biomassasta muuten syntyisi.

GRK on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva rakennusalan konserni. Se rakentaa väyliä, teitä, raiteita ja siltoja.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut