Luonnontuotteet kiinnostavat metsänomistajia, mutta niistä kaivataan lisää tietoa

Metsäkeskuksen tekemään kyselyyn vastasi 480 metsänomistajaa Pohjois-Pohjanmaalta.

Metsästä saatavien luonnontuotteiden hyödyntäminen kiinnostaa osaa metsänomistajista. Pohjois-Pohjanmaalla tehdyn kyselyn mukaan kolmannes kyselyyn vastanneista oli kiinnostanut luonnontuotteiden kaupallisesta hyödyntämisestä. Eniten kiinnosti pihkan, kuusenkerkkien ja koivunlehtien keruu, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan. Noin neljännes vastaajista ei ollut kiinnostunut metsien käytöstä erikoistuotteiden tuotannossa.

Luonnontuotteista ja metsien entistä monipuolisemmasta hyödyntämisestä haluttiin kuitenkin enemmän tietoa. Lisätietoa kaivattiin etenkin pakurista, leikkohavuista ja luontopalveluista.

Tietoja kaivataan muun muassa siitä, mistä ja milloin luonnontuotteita kannattaa kerätä, miten keruu vaikuttaa ja millaiset ovat tulomahdollisuudet. Myös ostajista ja heidän toiveistaan haluttiin lisätietoa.

Luomusertifiointi kiinnostaa, mutta vaatimukset eivät innosta

Luonnontuotteiden hyödyntämisessä sertifiointi on tärkeää. Vain viidennes kyselyyn vastanneista metsänomistajista oli kuullut luomukeruualueiden sertifioinnista. Valtaosa oli kuitenkin sertifioinnista kiinnostunut tai valmis metsänsä luomusertifioimaan.

Metsänhoidon vaatimukset luomusertifioiduilla alueilla voivat tosin aiheuttaa pulmia. Vastaajista noin puolet oli valmis korvaamaan luomusertifioinnin vaatimusten mukaisesti kemiallisen heinäntorjunnan mekaanisella ja luomuhyväksytyillä lannoitteilla. Vain kolmannes oli valmis korvaamaan kantokäsittelyssä urean sertifioinnin sallimalla harmaaorvakalla.

Kyselyn teki Metsäkeskuksen Metsästä monituotebisnestä -hanke Pohjois-Pohjanmaalla metsää omistaville viime vuoden lopulla. Kyselyyn vastasi 480 metsänomistajaa.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut