Tutkimus: Euroopan metsät auttavat ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta eivät pelasta

EU:ssa voidaan saavuttaa merkittävästi lisää päästövähennyksiä metsäkatoa välttämällä, metsittämällä ja muuttamalla puunkäyttöä.

Euroopan metsät ja puutuotteet voivat edistää merkittävästi ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Pelastajiksi niistä ei kuitenkaan ole, jos muilla aloilla ei tapahdu edistystä.

Näin voi tiivistää Joensuussa kotipaikkaansa pitävän Euroopan metsäinstituutin (EFI) koordinoiman monitieteisen tutkimuksen, jossa 12 hengen työryhmä seitsemästä eri maasta analysoi, kuinka paljon metsät ja puunkäyttö voivat edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Tällä hetkellä metsät ja puutuotteet poistavat noin kymmenen prosenttia Euroopan unionin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä. Tutkimuksen mukaan EU:ssa voidaan vuoteen 2050 mennessä saavuttaa jopa 72 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa lisää päästövähennyksiä metsäkatoa välttämällä, metsittämällä ja puunkäytön muutoksin.

Päästövähennys voisi nousta 125 miljoonaan tonniin vuodessa yhdistettynä metsien suojelutoimiin, tai 138 miljoonaan tonniin yhdistettynä aktiiviseen metsänhoitoon. Hakkuiden vähentäminen lisäisi vielä määrää muutamalla miljoonalla tonnilla.

Metsät ja puutuotteet ovat osa maankäyttö-sektoria, joka EU:ssa poistaa tällä hetkellä 256 miljoonaa hiilidioksitonnia vuodessa. EU-tavoitteiden mukaan sektorin on poistettava lisäksi noin 50 miljoonaa tonnia vuodessa vuoteen 2030 mennessä ja 170 miljoonaa tonnia vuoteen 2050 mennessä.

”Metsäpohjaisten hillitsemistoimien laajamittaiseen toteuttamiseen tarvittava teknologia, kapasiteetti ja strategiat ovat helposti saatavilla, ja niitä on käytetty jo vuosikymmeniä. Meidän on ryhdyttävä kiireesti toteuttamaan niitä, jos haluamme saavuttaa kansainvälisesti sovitut ilmastotavoitteet”, tutkimuksen pääkirjoittaja ja EFI:n johtava tutkija Hans Verkerk toteaa.

Ilmastonmuutoksen hillintätoimet vaikuttavat myös metsäluonnon monimuotoisuuteen.

”Biodiversiteettivaikutuksiltaan positiivisia ilmastotoimia ovat esimerkiksi metsäkadon estäminen, metsien suojelu ja soiden vesitalouden säätely, joka nostaa pohjaveden pintaa”, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat