Maan kattava pölyttäjäseuranta starttasi

Uusi seuranta tarjoaa uutta tietoa metsämarjojen tärkeimpien pölyttäjien kannanvaihteluista.

Kesäkuun alussa käynnistyi koko Suomen kattava pölyttäjäseuranta. Pölyttäjiä seurataan 134 paikkakunnalla niille tärkeissä elinympäristöissä kuten niityillä, maatalousympäristöissä, talous- ja suojelumetsissä sekä Lapin tuntureilla.

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa hankkeessa kerätään tietoa kimalaisten, erakkomehiläisten, kukkakärpästen ja päiväperhosten vuosittaisesta esiintymisestä ja runsaudesta.

Tähän asti tiedot pölyttäjien tilasta ovat olleet puutteellisia. Uusi seuranta täydentää aiempia vapaaehtoisten kansalaisten tekemiä perhos- ja kimalaisseurantoja. Tietoa saadaan nyt entistä kattavammin monista elinympäristöistä ja eri puolilta Suomea. Esimerkiksi metsien ja tuntureiden pölyttäjistä on vain vähän aiempaa tutkimustietoa.

Vuodesta toiseen samalla tavalla systemaattisesti kerättävä seuranta-aineisto mahdollistaa tulevaisuudessa pölyttäjälajien kannanmuutosten arvioimisen elinympäristöittäin. Aiemmin tällaista pitkäaikaisseuranta-aineistoa on ollut käytettävissä päivä- ja yöperhosista, mutta esimerkiksi metsämarjojen tärkeimpien pölyttäjien eli mesipistiäisten kannanvaihteluista ei ole ollut juuri lainkaan tietoa.

Uuden seurannan rahoittamisesta vastaa ympäristöministeriö.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat