Maankäytön muutosmaksun valmistelu etenee, työryhmä nimetty

Muutosmaksulla pyritään hillitsemään metsäkatoa.

Maankäytön muutosmaksun valmistelu etenee. Lainvalmistelua varten on nimitetty virkamiestyöryhmä, jonka tehtävänä on laatia pellonraivausta ja rakentamista koskeva maankäytön muutosmaksun lakiluonnos.

Työryhmän esityksen on määrä lähteä lausunnoille ensi vuoden huhtikuussa. Tavoitteena on saada lakiesitys eduskunnan käsittelyyn ensi syksynä.

Lain avulla pyritään hillitsemään metsäkatoa ja ilmastopäästöjä. Asiasta sovittiin kesällä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta päätettäessä.

Poikkihallinnollinen työryhmä koostuu maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja oikeusministeriön asiantuntijoista. Ryhmän rinnakkaispuheenjohtajina toimivat luonnonvaraneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä ja ympäristöneuvos Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä.

Kommentit (1)

  1. Kyse on siis ”anekaupasta”, jossa aneen maksamalla saa hävittää metsää. Tulee siis johtamaan siihen, että ennen lain voimaantuloa hävitetään metsää oikein urakalla. Eikä laki edistä mitään metsän säästämistä.
    En ole huomannut, että todellisien metsänhävittäjien, kuten esimerkiksi ”tunnin radat”, suunnittelu olisi lopetettu. Jos niiltäkin alueilta Valtio maksaisi itselleen ”muutosmaksun”, niin vastaavasti rahaa jäisi entistä vähemmän muiden väylien ylläpitoon.

    Olen aiemmin rakennusalalla työskennelleenä nähnyt monta tuollaista yritystä muuttaa lainsäädännöllä asioita. Yleensä lopputulos on ollut täysin päinvastainen tavoitteisiin nähden. Näin tässäkin kävisi.

    Vain suunnittelun keinoin voi metsäkatoa hillitä. Ei tehdä uusia väyliä neitseelliseen luontoon vaan kunnostetaan entisiä. Kaavoituksessa otetaan metsäasiat entistä tehokkaammin huomioon jne.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut