Maanmittauslaitos korotti hintoja, syynä kustannustason nousu

Myös riistanhoitomaksu nousee.

Maanmittauslaitoksen toimitusten hinnat kohosivat vuoden alusta. Muutoksia tuli muun muassa kiinteistötoimitusmaksuihin, kiinteistöjen ja huoneistojen palveluihin liittyviin maksuihin ja Kiinteistötietopalvelun ja kolmen rajapintapalvelun hintoihin.

Kiinteistötoimitusmaksut nousevat keskimäärin 8,9 prosenttia. Yleisin kiinteistötoimitus on 0,1–1 hehtaarin suuruisen määräalan lohkominen, joka maksaa vuoden alusta alkaen 1 220 euroa. Hintaan tullut korotus on 100 euroa.

Kiinteistöjen ja huoneistojen omistukseen ja rekisteröintiin liittyvät hinnat nousevat keskimäärin 5 prosenttia. Esimerkiksi kiinteistön lainhuuto, eli omistusoikeuden rekisteröinti, maksaa 151 euroa kiinteistöltä, korotusta on 7 euroa.

Maanmittauslaitos perustelee hintojen nostoa yleisen kustannustason nousulla. Lisäksi hintoihin vaikuttaa se, että 1.1.2023 voimaan tuleva maksuasetus on kaksivuotinen ja sitä sovelletaan myös useisiin vuoden 2024 jälkeen tehtäviin kiinteistötoimituksiin.

Maanmittauslaitoksen hinnat ovat omakustannushintoja, eli niillä katetaan kustannukset mutta ei tehdä voittoa.

Riistanhoitomaksuun ja kalastusmaksuun korotuksia

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla myös kalenterivuoden ja seitsemän vuorokauden kalastonhoitomaksut sekä täysi-ikäisten riistanhoitomaksu nousevat. Sen sijaan alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksu laskee.

Kalenterivuoden kalastusmaksu nousee 47 euroon (aiemmin 45 euroa), seitsemän vuorokauden maksu 16 euroon (aiemmin 15 euroa) ja vuorokauden maksu säilyy 6 eurossa. Uudet hinnat koskevat vuosia 2023-2027.

Riistanhoitomaksua korotetaan 39 eurosta 43 euroon. Alle 18-vuotiaiden osalta maksu kuitenkin alenee 20 eurosta 10 euroon. Lakimuutos tuli voimaan tämän vuoden alussa, mutta se koskee metsästysvuoden 2023-2024 riistanhoitomaksua.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat