Maanmittaustoimitusten hinnoittelu uudistetaan – hintojen korotustarve 6 prosenttia

Ehdotuksen mukaan useimmat toimitukset muuttuisivat kiinteähintaisiksi.

Maanmittaustoimitusten hinnoitteluun on luvassa muutoksia ensi vuoden alusta. Esityksen mukaan osa toimituksista – muun muassa yksityistietoimitus, halkominen, rakennuspaikan osan lunastus ja yhteisten vesialueiden yhdistäminen – muuttuu kiinteähintaisiksi. Näissä maksu määräytyy yhden tai useamman muuttujan, esimerkiksi pinta-alan tai osakkaiden määrän, mukaan.

Työajan mukaan veloitettaviksi jäävät enää lähinnä lunastus- ja korvaustoimitukset.

Myös kiinteähintaisten toimitusten maksun määräytymisen ajankohta muuttuu. Jatkossa se määräytyy hakemuksen jättämisen mukaan, tähän saakka se on määräytynyt toimituksen loppukokouksen ajankohdan mukaan.

Toimitukset hinnoitellaan omakustannusperiaatteella. Kustannusten nousun takia hintoja esitetään korotettavaksi keskimäärin 6,2 prosenttia.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiaa koskevan asetuksen lausuntokierrokselle. Päätös hinnoittelun muutoksista ja hinnankorotuksista tehtäneen vielä tämän vuoden puolella, asiasta päättää maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat