Rajuilmaa ennustetaan ensi viikon alkuun

METO muistuttaa myrskytuhotyömaiden työturvallisuudesta.

Ilmatieteen laitos ennustaa ensi viikon maanantaille ja tiistaille rajua ukonilmaa ja kovaa tuulta koko Suomeen.

Viimeaikaiset runsaat sateet ovat pehmittäneet maat monin paikoin, jolloin puut kaatuvat helpommin kovalla tuulella, ja metsien myrskytuhoriski on noussut.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry muistuttaa, että myrskytuhojen raivaus on metsätöistä vaarallisimpia. Sähkölinjojen ja teiden raivaustyössä sekä myrskymetsien puunkorjuussa tulee noudattaa äärimmäistä turvallisuutta.

Luokille tai toistensa päälle kaatuneissa puissa on usein jännitteitä, ja sahattaessa puu voi liikkua nopeasti ennalta-arvaamattomaan suuntaan. Vaurioituneet sähkölinjat voivat johtaa sähköä maastoon. Pystyyn jääneet puut voivat olla vaurioituneita ja kaatua puunkorjuuta ja raivaustyötä tekevien päälle.

Kun töitä tehdään poikkeuksellisissa oloissa, on erityisen tärkeää huolehtia turvallisuudesta. Yksintyöskentelyä myrskytuhoalueilla tulee välttää. Myrskypuiden korjuu tulisi mahdollisuuksien mukaan aina toteuttaa koneellisesti.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat