Myös Metsä Group laskee kuitupuun minimiläpimittaa

Muutos on määräaikainen ja kestää vuoden loppuun.

Metsä Groupkin laskee kuitupuun minimiläpimitan viiteen senttiin. Aiemmin se oli kuusi senttiä. Stora Enso ilmoitti alkuviikosta vastaavasta läpimitan laskusta.

Muutos koskee sellun valmistamiseen käytettäviä mänty-, kuusi- ja koivukuitupuita. Kuusihiokkeen minimiläpimitta säilyy ennallaan jalostusteknisistä syistä. Muutos koskee sekä puutavaralaji- että runkohinnoittelukauppoja

Läpimitan lasku on määräaikainen ja kestää vuoden loppuun asti.

Muutoksen arvioidaan kasvattavan tyypilliseltä leimikolta tulevan ainespuun määrää muutamalla prosentilla. Metsänomistajan puukauppatuloihin sen arvioidaan vaikuttavan positiivisesti.

”Seuraamme tämän vuoden loppuun asti muutoksen vaikutuksia arvoketjussa, muun muassa tehtaiden kuorimohäviöön liittyen, ja arvioimme sen jälkeen edellytyksiä jatkaa viiden senttimetrin minimiläpimitalla”, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen sanoo tiedotteessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa