Metsä Groupilta päätös, uusi Kemin-tehdas rakennetaan

Puunhankintaa laajennetaan Ruotsiin.

Havainnekuvassa uusi Kemin-tehdas. Valmistelevat työt ovat jo käynnissä, valmista pitäisi olla vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa. Tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 lopulla. Se korvaa Kemin nykyisen sellutehtaan, joka on tullut elinkaarensa päähän.

Uusi biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Uusiutuvaa sähköä se tuottaa vuodessa 2,0 terwattituntia, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta.

Puuta Ruotsistakin

Uusi tehdas käyttää kuitupuuta vuosittain noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehdas. Puut on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta, Metsä Groupista kerrotaan. Hankinta kuitenkin laajenee Ruotsiin, josta arvioidaan ostettavan noin miljoona kuutiota vuodessa.

”Arvioimme, että siellä on mahdollista lisätä ostoja. Koska puunhankinnan lisäys on varsin suuri, kannattaa hankinta-aluetta laajentaa”, Metsä Grpupin pääjohtaja Ilkka Hämälä totesi tiedotustilaisuudessa.

Vaikka puut pyritään hankkimaan pääosin harvennuksilta, myös päätehakkuillekin joudutaan. Tukkia on arvioitu kertyvän vuosittain noin miljoona kuutiota, se on tarkoitus käyttää pohjoisen sahoilla.

Koska hakkuita tehdään paljolti turvemailla, pyrkimys päätehakkuukohteissa on ”peitteisiin ratkaisuihin” eli käyttää jatkuvaa kasvatusta. Hakkuutapa on kuitenkin aina metsänomistajien päätettävä asia, Metsä Groupista korostetaan.

Tehdasprojektin päätoteutuskumppanit ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Rakentaminen toteutetaan tilaajavetoisella osaurakoinnilla, mikä mahdollistaa myös pienempien yritysten mukana olon

”Olemme tehneet määrätietoisesti töitä ja biotuotetehdasprojekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tehdasalue on valmisteltu rakennustöitä varten ja koko projektin toteutussuunnittelu on edennyt hyvin”, kertoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä.

Investointeja myös kartonkitehtaalle

Merkittävä osa biotuotetehtaan tuottamasta sellusta jalostetaan lainerikartongiksi tehdasalueella Metsä Boardin kartonkitehtaalla. Metsä Board on päättänyt lisätä laineritehtaan kapasiteetia – modernisoinneilla ja pullonkaulainvestoinneilla tuotantoa kasvatetaan 40 000 tonnilla.

Lisäksi Metsä Board ostaa Metsä Fibreltä kapasiteetiltaan noin 180 000 vuositonnin, modernisoidun valkaisemattoman sellun tuotantolinjan.

”Investointien jälkeen Metsä Boardin johtava asema päällystetyn valkoisen kraftlainerin valmistajana globaalisti vahvistuu entisestään. Investointi vähentää merkittävästi Kemin kartonkitehtaan veden ja energian kulutusta”, sanoo Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio.

Tulos ja liikevaihto heikkenivät

Metsä Groupin tulos oli viime vuonna korkeintaan tyydyttävällä tasolla, Ilkka Hämälä  arvioi. Vertailukelpoinen liiketulos painui 368 miljoonaan euroon, sellun hinnan lasku oli pudotuksessa suurin tekijä. Myös alkuvuoden lakot heikensivät tulosta.

Liikevaihto jäi runsaaseen 5 miljardiin euroon. Siinä laskua oli runsaat 400 miljoonaa euroa.

Puuta yhtiö toimitti viime vuonna vajaat 33 miljoonaa kuutiota. Se on 2 miljoonaa kuutiota vähemmän kuin edellisvuonna.

Lisätty tulostiedot ja tukkipuun käyttö

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Artikkelit

Kuvat