Suojelualueille vapautus kiinteistöverosta – alueesta ilmoitettava verottajalle

Uudistus koskee muutamaa sataa kiinteistöä.

Yksityisellä maalla sijaitsevasta suojelualueesta ei tarvitse maksaa kiinteistöveroa tämän vuoden alusta lukien, Verohallinnosta kerrotaan. Uudistuksella pyritään lisäämään luonnon monimuotoisuutta – verovapauden toivotaan madaltavan kynnystä perustaa suojelualueita myös yksityiselle maalle.

Uudistus liittyy Marinin hallituksen tavoitteisiin.

Verovapauden saamiseksi kiinteistön omistajan pitää ilmoittaa suojelualue ja sen pinta-ala Verohallinnolle. Tarvittavat tiedot löytyvät ely-keskuksen tekemästä luonnonsuojelualueen perustamispäätöksestä.

Ilmoituksen luonnonsuojelualueesta voi tehdä korjaamalla keväällä saapuvan kiinteistöverotuspäätöksen tietoja. Verohallinto suosittelee kiinteistönomistajia korjaamaan tiedot OmaVero-verkkopalvelussa. Mukaan pitää liittää kopio ely-keskuksen päätöksestä.

Koskee muutamaa sataa kiinteistöä

Verovapaus koskee vain yksityisiä kiinteistönomistajia, joiden maalla sijaitsee luonnonsuojelulain 24 pykälän perusteella suojeltu alue. Kiinteistöveroa on kuitenkin edelleen maksettava luonnonsuojelualueella sijaitsevista rakennuksista ja niiden rakennuspaikoista.

Veronalaisia suojelualueita arvioidaan tällä hetkellä olevan enintään muutaman sadan kiinteistön alueella. Näiltä on kerätty vuosittain kiinteistöveroa 100 000 – 300 000 euroa.

Metsämaasta ei makseta kiinteistöveroa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut