Valtaosa metsänomistajista haluaa tekopökkelöitä

Metsä Group on lokakuusta asti kysynyt puukaupan yhteydessä lupaa tehdä tekopökkelöitä.

70 prosenttia metsänomistajista haluaa metsiinsä tekopökkelöitä metsäluonnon monimuotoisuutta lisäämään, kertoo Metsä Group. Yhtiö kysyy aina puukaupan yhteydessä, tehdäänkö metsään tekopökkelöitä.

Metsä Groupin tekemissä harvennus- ja uudistushakkuissa tehdään kaksi tekopökkelöä hehtaarille. Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puu 2–4 metrin korkeudelta, jolloin metsään jää korkea kanto. Puiden valinnassa suositaan lehtipuita.

”Metsänomistajat ovat ottaneet uuden luonnonhoitotoimen todella hyvin vastaan. 70 prosenttia on huima luku uudelle, vapaaehtoiselle toimintatavalle”, Metsä Groupin ympäristöpäällikkö Janne Soimasuo sanoo.

Metsä Group on aiemminkin tehnyt tekopökkelöitä hakkuiden yhteydessä. Uutta on, että tekopökkelöitä tehdään päätehakkuiden lisäksi myös kasvatushakkuissa, ja lupaa kysytään kaikilta metsänomistajilta puukaupanteon yhteydessä. Näin on toimittu viime lokakuun alusta lähtien.

”Nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät ovat talousmetsistämme ne, joissa on vähiten lahopuuta. Kuollut tai lahonnut puu on monelle eliölajille kriittinen rakennepiirre, jota ilman laji ei metsässä selviä. Tekopökkelöiden teko on helppo ja kustannustehokas tapa lisätä lahopuun määrää”, Soimasuo sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat