Metsä Groupin nousuputki katkesi

Syitä oli kolme - paperin alasajo, kartongin ylösajon vaikeudet ja sellun hinta.

Metsä Groupin useita vuosia jatkunut nousuputki katkesi kun viime vuoden liikevaihto ja tulos laskivat. Syitä oli kolme – Husumin tehtaan paperinvalmistuksen alasajo ja kartonginvalmistuksen alkuvaikeudet sekä sellun hinnan lasku.

Liikevaihtoa kertyi 4 658 miljoonaa euroa, jossa oli pudotusta 358 miljoonaa. Liiketulos oli 439 miljoonaa euroa, mikä oli 98 miljoonaa edellisvuotta vähemmän.

Omavaraisuusaste parani hiukan liki 44 prosenttiin. Metsä Group on kohottanut omavaraisuuttaan koko vuosikymmenen eikä konserni ole enää erityisen velkainen.

Konsernin puunhankinta, joka pitää sisällään suhteellisen pienen metsäpalvelutoiminnan, eli käytännössä Metsäliitto teki erityisen hyvän vuoden ja voittoa kertyi 31 miljoonaa euroa. Puunhankinnan tuloksen näyttäminen erikseen on jossakin mielessä yrityksen sisäistä laskentaa, joka helpottaa toiminnon tehokkuuden arviointia. Hyvä tulos kertoo, että Metsäliitto ei ole ihan helppo neuvottelukumppani korjuu-urakoitsijoilleen tai siltä puuta ostaville sahoille.

Puukauppa Puukauppa