Metsä tuotti entistä paremmat tulot viime vuonna

Hehtaarikohtainen liiketulos kasvoi neljänneksen, sijoitustuotto oli 13 prosenttia.

Viime vuosi oli metsänomistajille auvoinen. Yksityistalouden liiketulos kasvoi peräti neljänneksen edellisvuodesta 157 euroon hehtaarilta. Tulos oli euroissa jopa suurempi kuin huippuvuonna 2007, mutta rahan arvonmuutos huomioiden ennätyksestä jäätiin seitsemän prosenttia.

Puuntuotannon sijoitustuotto kasvoi 13 prosenttiin.

Puun pystykauppahinnat nousivat reaalisesti eli inflaatio huomioituna havutukilla noin 10 prosenttia ja kuitupuulla noin yhdeksän prosenttia.

Erot liiketuloksessa olivat suuria maan eri osien välillä. Etelä-Suomessa yksityismetsätalouden liiketulos ylsi yli viidenneksen kasvuun ja 200 euroon hehtaarilta. Pohjois-Suomessa tulos jäätiin 63 euroon hehtaarilta, missä kuitenkin oli neljänneksen kasvu edellsivuoteen.

Maakunnittain suurimat hehtaarikohtaiset liiketulokset kertyivät Päijät-Hämeessä (303 e/ha), Kanta-Hämeessä (293 e/ha) ja Etelä-Savossa (284 e/ha).

Tulos kasvoi eniten Kainuussa (36 prosenttia), Pohjois-Pohjanmaalla (39) ja Pohjois-Savossa (28). Kainuussa hakkuumääriä lisäsivät talven 2017/2018 tykkylumituhojen hakkuut.

”Päijät-Hämeessä sijaitsevat Suomen rehevimmät metsämaat. Alueella hakatusta puusta 60 prosenttia oli tukkia, etupäässä kuusta. Lapissa kasvuolosuhteet ovat selvästi Etelä-Suomea huonommat, joten hakattavaa per hehtaari on vähemmän”, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Esa Uotila.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus