Metsäalan koulutukseen haetaan halusta työskennellä juuri metsäalalla

Myös kiinnostus luontoon sekä halu vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja edistää kestävää kehitystä ohjaavat metsäalalle.

Halu työskennellä juuri metsäalalla on yleisin peruste hakea metsäalan opintoihin, selviää Suomen Metsäyhdistyksen ja TTS Työtehoseuran tutkimuksesta.

Tutkimuksessa haastateltiin syksyllä 2021 opintonsa aloittaneita metsäopiskelijoita. Heistä 68 prosenttia kertoi, että metsäala on nimenomaan se ala, jota he haluavat opiskella ja jolle he haluavat työllistyä.

16 prosenttia opiskelijoista kertoi hakeutuneensa metsäalan koulutukseen, koska on kiinnostunut luonnosta sekä metsän hoidosta ja suojelemisesta ja haluaa vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja edistää kestävää kehitystä. Kahdeksan prosenttia vastaajista halusi laajentaa metsäosaamistaan ja taitojaan hoitaa omia metsiään sekä yhdistää työn ja harrastuksen.

Neljä prosenttia opiskelijoista ilmoitti hyvän työllisyyden ja palkan sekä monipuolisten uramahdollisuuksien olleen syy hakeutua metsäalalle. Toiset neljä prosenttia kertoi, että koulutusalan valinnan perusteena oli elämäntilanne, esimerkiksi työttömäksi jääminen tai halua jatkaa perheyrityksessä.

Tutkimukseen vastanneet kertoivat kokevansa merkitykselliseksi mahdollisuuden päästä vaikuttamaan siihen, millaisia metsät ovat Suomessa ja jopa koko maapallolla. He kokevat pääsevänsä vaikuttamaan metsien rooliin kestävässä kehityksessä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja ilmastokysymyksissä. Metsäalan ammattilaisten he kokevat olevan metsiin kohdistuvien eri intressien yhteensovittajia.

Tutkimukseen haastateltiin niin ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin opiskelevia. Vastausprosentti oli 75. Tutkimushanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat