Metsänomistajat ovat valmiita hiilensidontaan – korvausta vastaan

Metsätutka: Metsien pysyvä suojelu on metsänomistajille vähiten houkutteleva tapa lisätä hiilensidontaa.

Metsien hiilensidonta on tärkeää suomalaisille metsänomistajille ja he ovat myös valmiita tuottamaan hiilensidontapalveluita, kunhan se on taloudellisesti kannattavaa. Tämän kertoo tuore metsänomistajien keskuudessa tehty Metsätutka-kysely.

Yli puolelle metsänomistajista metsissä tapahtuva hiilensidonta on tärkeää tai erittäin tärkeää heidän oman metsätaloutensa harjoittamisen kannalta. Vain alle kymmenelle prosentille metsänomistajista asia ei ole lainkaan tärkeä.

Yli 60 prosenttia metsänomistajista on kiinnostunut korvausta vastaan tuottamaan hiilensidontapalveluita. Ainoastaan 13 prosenttia metsänomistajista suhtautuu kielteisesti markkinaehtoisten hiilensidontapalveluiden tuottamiseen.

Metsätuhoja estävä metsänhoito (52 prosenttia vastaajista) ja joutomaiden metsitys (49 prosenttia) ovat metsänomistajille kaikkein houkuttelevimmat tavat lisätä metsien hiilensidontaa. Muita keinoja olivat metsien lannoitus, kiertoajan pidentäminen ja tiheämpi metsien kasvatus.

Metsien pysyvä suojelu koetaan metsänomistajien keskuudessa kaikkein vähiten houkuttelevaksi tavaksi lisätä metsien hiilensidontaa.

”Kyselyn tulos kannattaa ottaa vakavasti sekä metsätalouden tulevan kannustinjärjestelmän että maankäyttösektorin hiilinielujen vahvistamiseen tähtäävän järjestelmän valmistelussa. Puuntuotannon lisääminen ja hiilensidonnan edistäminen eivät metsänomistajien mielestä ole toisiaan poissulkevia”, toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä syyskuun alussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 558, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy.

Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan Suomessa on 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta.

Kommentit (1)

  1. Tervehdys.
    Meillä on kolmen/ neljän maaomistajan yhteinen metsätie. Yksi pieni vapaa-ajan asunto ja peltoja sekä metsiä. Ollaan yhdessä sovittu, että ei mitään tiekuntaa perusteta, koska sieltä tulee kuitenkin joitan korkeita paperikasoja kunkin pöydille. Kukin hoitaa tietämme yhdessä kykyjensä mukaisesti. Hyvänä tie onkin pysynyt. Tosin joitan tuntemattomia on joskus näkynyt, mutta ei harmiksi asti.
    Mehän voitaisiin laittaa omalle tiellemme PUOMI.
    Lienee jotenkin laillista. Ei kuluja eikä tukia yhteiskunnalta. Mutta ei siitä ei olisi kuin harmia meille, omistajille. Puomin avaukset ja sulkemiset. Kaikkea sitä tulee kärsiä ja hyväksyä. Jossain määrin.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut