Metsään.fi-palvelu sai suojelupäivityksen

Metso-suojelumerkinnän sai yli 66 000 metsäkuviota, joiden yhteispinta-ala on lähes 154 000 hehtaaria.

Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun on lisätty uutta tietoa metsäkuvioiden mahdollisesta soveltuvuudesta metsiensuojelun Metso-ohjelmaan. Toiveena on, että päivitys innostaisi metsänomistajia tarjoamaan maitaan suojeluun.

Metso-merkintä on päivitetty runsaalle 66 000 metsäkuviolle, joiden yhteispinta-ala on lähes 154 000 hehtaaria. Metsäanalyysin perusteella kuviot kuuluvat suojeluarvoiltaan yksityismetsien parhaimmistoon. Metso-merkintä on päivitetty myös noin 6 000 metsäkuviolle Metsäkeskuksen maasto- ja asiakastyössä.

Metso-kohteiksi soveltuvat alueet ovat hyvin toisiinsa kytkeytyneitä monipuulajisia metsiä, joissa on runsaasti lahopuuta. Merkinnän saaneet metsäkuviot olisivat hyvä lisä olemassa olevaan suojeluverkostoon.

Metso-ohjelmassa suojelu on vapaaehtoista ja siitä maksetaan maanomistajalle korvaus. Vaikka ohjelman rahoitusta on jouduttu leikkaamaan, maksetaan suojelusta edelleen entisen käytännön mukaisesti.

Rahoituksen väheneminen näkyy siinä, että ohjelmaan valitaan mukaan monimuotoisuusarvoiltaan edustavimmat luontokohteet.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus