Raportti: Metsäbiotalous turvaa maakuntien taloutta

Tuotannon tehostuminen vähentää työllisten määrää.

Metsäbiotalouden asema Suomen alueiden taloudelle on säilynyt tärkeänä. Tapio Oy:n tuoreen raportin mukaan metsäbiotalous työllistää suoraan noin 70 000 henkilöä.

Selvästi suurin merkitys metsäbiotaloudella on Etelä-Karjalassa, toiseksi suurin Etelä-Savossa. Uudenmaan metsäbiotalous oli määrällisesti suurta, mutta sen merkitys alueen taloudessa oli pieni. Uudenmaan lukuihin vaikuttaa metsäteollisuuden pääkonttoreiden sekä hallinnon ja tutkimuksen keskittyminen alueelle.

Metsäbiotalouden tuotos, arvonlisä ja investoinnit ovat vuodesta 2011 vuoteen 2018 säilyneet suurin piirtein ennallaan, mutta työllisten määrä on laskenut selvästi. Valtakunnallisesti tärkein metsäbiotalouden osa-alueista on massa- ja paperiteollisuus.

Tapion toteuttamaan ja Suomen Metsäsäätiön rahoittamaan raporttiin on koostettu Tilastokeskuksen aluetilinpidosta saatujen tietojen pohjalta maakunnittaiset metsäbiotalouden tiedot. Tarkastelussa olleet toimialat olivat metsänhoito, puunkorjuu ja keräilytuotteet, metsätalouden palvelut, metsien nettokasvu, puutuotteet sekä massa- ja paperiteollisuus.

Metsälehti on osa Tapio-konsernia.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat