Tammikuussa puuta tuotiin miljoona kuutiota

Sahatavaran vienti nousi merkittävästi, kuiduttavalla puolella laskua.

Tämän vuoden tammikuussa Suomeen tuotiin puuta miljoona kuutiometriä, Luonnonvarakeskuksen ennakkotieto kertoo. Määrä oli viime vuoden tammikuuhun verrattuna seitsemän prosenttia suurempi.

Tuodusta puusta oli kuitupuuta 51 prosenttia ja haketta 37 prosenttia. Tukkipuun osuus oli kolme prosenttia.

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli tammikuussa 0,83 miljardia euroa, mikä oli reaalisesti 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Puutuoteteollisuuden vientiarvo nousi reaalisesti yhdeksän prosenttia ja merkittävimmän vientituotteen eli sahatavaran arvo viidenneksellä.

Massa- ja paperiteollisuuden vientiarvo laski 22 prosenttia. Valkaistun sulfaattisellun vientiarvo laski 19 prosenttia, aikakauslehtipaperin 27 prosenttia ja hienopaperin 37 prosenttia. Kartongin vientiarvo laski 14 prosenttia.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat