Metsähaketuen rajausprosessi etenee

Energiavirasto pyytää sidosryhmiltään kommentteja sähköntuottajille suunnattuun seurantaohjeeseen.

Metsähaketukeen vuonna 2015 päätetyn rajauksen toimeenpano on edennyt seurantaohjeen päivittämiseen.

Tuotantotukilaki muuttui maaliskuussa 2015 siten, että metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki rajataan 60 prosenttiin, jos hake on peräisin järeän puun hakkuukohteiden jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta. Rajausta aletaan soveltaa vuodesta 2019 alkaen tuotetulle sähkölle.

Sähköntuottajille tarkoitettua seurantaohjetta on nyt päivitetty muun muassa metsähakkeen alkuperän seurannan ja metsähakkeen alkuperän osoittamisen osalta. Energiavirasto varaa sidosryhmilleen mahdollisuuden kommentoida seurantaohjeluonnosta ennen niiden varsinaista julkaisua.

Seurantaohjeluonnos sekä aiemmat asiaan liittyvät materiaalit ovat nähtävillä Energiaviraston internetsivuilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa