Metsien kulttuuriarvot esille

Metsäkulttuurin tiedostaminen auttaa Tapion ja metsämuseo Luston selvityksen mukaan ymmärtämään ja ennakoimaan myös metsien liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Metsäkulttuurin merkitykset ja yhteiskunnalliset mahdollisuudet nousevat esiin Tapio Oy:n ja Suomen metsämuseo Luston hiljan julkaisemassa Merkityksellinen metsäkulttuuri -selvityksessä.

Selvityksen tavoitteena on selkiyttää metsien ja metsien käytön kulttuurisuuteen liittyviä käsitteitä, sillä keskustelussa suomalaisen metsän merkityksestä pohditaan yhä useammin kulttuurisia näkökulmia. Selvityksen mukaan kulttuurinen näkökulma nostaa esiin metsien monet arvot ja käyttötavat sekä auttaa tiedostamaan, millaista ylisukupolvista tietotaitoa metsänomistajuuteen sisältyy. Tämä puolestaan auttaa ymmärtämään ja ennakoimaan liiketoiminnan mahdollisuuksia tulevaisuuden metsissä.

”On tärkeää, että metsänomistajat ovat tietoisia metsiensä kulttuurisesta ulottuvuudesta. Myös metsäalan toimijat ja metsäammattilaiset tarvitsevat tietoa metsäkulttuurista oman toimintansa vahvistamiseksi”, sanoo Tapion metsäasiantuntija Airi Matila.

Merkityksellinen metsäkulttuuri -selvitys on osa Tapion metsäkulttuuriohjelmaa, joka puolestaan on osa Kansallista metsästrategiaa 2025. Metsäkulttuuriohjelmaan kootaan suunnitelma toimenpiteistä, joiden avulla voidaan turvata elinvoimaisen metsäkulttuurin jatkuminen Suomessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto