Metsähallituksen tulostavoitetta kiristettiin, liiketoiminnan päätavoitteena monimuotoisuuden lisääminen

Tuloksesta tuloutetaan valtiolle 110 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen tulostavoite tälle vuodelle on 112,4 miljoonaa euroa. Se on liki 2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Tulostavoite on Metsähallituksen hallituksen esityksen mukainen.

Tuloksesta tuloutetaan valtiolle ensi vuonna 110 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan päätavoitteita kuluvalle vuodelle ovat valtion metsien hiilensidontakyvyn lisääminen, merituulivoiman kehittäminen Suomen aluevesialueilla sekä monimuotoisuuden lisääminen valtion mailla.

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan esitys valtion metsien lisäsuojelusta 30 000 hehtaarin osalta. Metsähallitus panee sen toimeen tänä vuonna, kun asiaa koskeva lisätalousarvio tulee voimaan.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat