Metsähallitus: Jatkuvasta kasvatuksesta tarvitaan lisää käytännön kokemusta ja tutkimustietoa

Avohakkuiden osuus Metsähallituksen puunkorjuusta on reilu viidennes.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite on nostanut valtion metsien käytön taas huomion kohteeksi. Valtion maita hallinnoivan Metsähallituksen mukaan keskustelu erilaisista metsänhoitomenetelmistä on tärkeätä.

”Valtion metsienhoidosta ja -käytöstä pitää käydä avointa keskustelua”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula kertoo.

Metsähallituksen toimintatapa on, että kohteelle valitaan paras uudistamistapa ja kestävän kehityksen tarpeet otetaan huomioon. Yleisin hakkuutapa on harvennushakkuu, avohakkuita on reilu viidennes. Jatkuvaa kasvatusta käytetään sille soveltuvilla kasvupaikoilla erityisesti, jos peitteisyyden ylläpitäminen on tärkeää metsän muiden käyttötapojen takia. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi Lapin karut männiköt sekä matkailu- ja retkeilyalueiden metsät.

Jatkuvasta kasvatuksesta ei Metsähallituksen mukaan ole vielä riittävästi tutkimustietoa. Se on perustanut hiljattain kolme laajaa jatkuvan kasvatuksen havaintoaluetta.

”Kaipaamme lisää käytännön kokemusta ja tutkimustietoa jatkuvan kasvatuksen harjoittamisesta erityisesti laajoilla alueilla”, Kumpula toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat