Metsähallitus keventää maanmuokkausta

Valtion mailla maata muokataan Lapin uudistusaloilla entistä huomaamattomammin. Hankalilla kohteilla paluu auraukseen on mahdollista.

Viime vuonna Metsähallitus siirtyi käyttämään laikkumätästyksen sijaan vähemmän maata paljastavaa kääntömätästystä, kertoi metsänhoitopäällikkö Olli Lipponen perjantaina Lapin metsätalouspäivillä

”Metsänhoidon kannalta tiedetään hyvin, miten maata tulee muokata, mutta ympäristöasiat ja muu maankäyttö korostuvat Pohjois-Suomessa”, hän perusteli.

Uudistusalojen käsittelyssä on otettava huomioon muun muassa poronhoito ja matkailu. Ympäristöasioista pintavesien suojelu korostuu.

Metsähallituksessa käytetään edelleen paljon myös äestystä, mutta siinäkin uusi ohjeistus on ”niin kevyesti kuin mahdollista”, kertoi Lipponen.

Ohutkunttaisilla ja helpoilla kohteilla maanmuokkauksen keventäminen onnistuu, mutta paksukunttaisilla ja veden vaivaamilla mailla tarvitaan järeämpiä keinoja. Niille auraus olisi Lipposen mielestä kustannustehokas ja käyttökelpoinen menetelmä, jota osattaisiin nyt käyttää viisaammin kuin vuosikymmeniä sitten. Hänen mukaansa on mahdollista, että se palaa mietintään uudelleen.

Metsähallitus luopui aurauksista kokonaan 1994.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat